Een hogere inkomensgrens en een verhoging van de maximale hypotheek vormen de belangrijkste onderdelen van een voorstel om de Koopsubsidie uit te breiden. Het initiatief wetsvoorstel afkomstig van de Tweede Kamerleden Hofstra en Duivesteijn, moet meer mensen met een laag inkomen in staat stellen een eigen woning te kopen.

De inkomensgrens om in aanmerking te komen voor koopsubsidie ligt op dit moment op 25.000 Euro bruto per jaar. Volgens het voorstel moet dit naar 38.000 Euro. Verder willen de kamerleden het maximale hypotheekbedrag in de regeling verhogen van 106.600 naar 170.000 Euro. Minister Dekker (VROM) staat achter het voorstel, maar maakt zich wel zorgen over de financiële dekking. Het voorstel wordt op dit moment besproken in de Tweede Kamer.

De huidige regeling, de Wet bevordering eigen woningbezit, ingevoerd in 2001werkt niet goed. Onder meer door de sterk gestegen koopprijzen vallen er te weinig woningen binnen de regeling.
bron:VROM