Staatssecretaris Van Gennip (EZ) wil de kwaliteit van ondernemerschap bevorderen met acties voor voorlichting en begeleiding. Ook wil zij meer aandacht voor ondernemerschap in het onderwijs. Dit schrijft staatssecretaris Van Gennip in een brief aan de Tweede Kamer.

Ondernemerschap gaat volgens Van Gennip om het herkennen en waarmaken van kansen. Ondernemers zijn daarvoor zelf verantwoordelijk. Overheid, brancheorganisaties en Kamers van Koophandel kunnen wel de randvoorwaarden verbeteren.

Starters
In overleg met de Kamers van Koophandel komt er een landelijk aanbod van seminars, maatgesprekken en begeleidingstrajecten voor starters. Vanaf begin 2007 kunnen starters online ondernemingsplannen maken.

Verder komt er een brochure voor ondernemers die zich inschrijven in het handelsregister. Hiermee kunnen zij nagaan of zij over de noodzakelijke kennis beschikken. Van Gennip ziet ook mogelijkheden voor een vrijwillig diploma, het Ondernemersbewijs.

Ondernemersklankbord
Van Gennip geeft de Stichting Ondernemersklankbord bijna 400.000 euro subsidie per jaar. Bij deze landelijke organisatie begeleiden oud-ondernemers belangeloos ondernemers.

Onderwijs
Toekomstige ondernemers moeten via het onderwijs in aanraking komen met het ondernemerschap. Van Gennip wil dat alle onderwijsinstellingen, van basisschool tot universiteit, hieraan aandacht besteden.

Samen met staatssecretaris Bruins (OCW) versterkt Van Gennip het partnerschap Leren Ondernemen. Ook moeten er een aantal 'Centers of Entrepreneurship' komen bij universiteiten en hogescholen. Hiervoor stelt het kabinet 20 miljoen euro beschikbaar.

Consumenten
Ook consumenten kunnen volgens Van Gennip de kwaliteit van ondernemerschap stimuleren. Zij moeten dan wel kunnen vaststellen welke kwaliteit een ondernemer biedt.

Brancheorganisaties kunnen met bijvoorbeeld keurmerken en gedragcodes overzicht bieden. Maar uit onderzoek blijkt dat consumenten vaak niet goed weten wat een bepaald keurmerk inhoudt.

Begin 2007 komt er daarom een website waarop consumenten kunnen zien wat de keurmerken inhouden. Dit wordt een onderdeel van het consumentenloket ConsuWijzer.

Ruimte voor ondernemers
Verder wil het kabinet ruimte geven aan ondernemers door administratieve lasten, regeldruk, vergunningen en toezicht terug te dringen. Daarbij past ook de afschaffing van de Vestigingwet. Hiervoor dient Van Gennip een voorstel in bij de Tweede Kamer.

Bron: EZ

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular