Staatssecretaris Van Gennip (EZ) wil de
Rijksoctrooiwet aanpassen om het MKB meer rechtszekerheid te
bieden. Zo wordt het zesjarig octrooi afgeschaft. Er is dan alleen
nog een rijksoctrooi van maximaal twintig jaar. De
Rijksministerraad heeft hiermee ingestemd. De wijzigingen moeten
het midden- en kleinbedrijf (MKB) ook bewuster maken van de
voordelen van octrooien.

Andere aanpassingen zijn:

Het wordt mogelijk een Engelstalige
octrooiaanvraag in te dienen, met conclusies in het Nederlands.De
instandhoudingstaksen worden straks geheven vanaf 3 jaar na
indiening.Het Octrooicentrum krijgt meer adviesmogelijkheden.

Het wetsvoorstel wordt voor advies aan de
Raad van State gestuurd. De tekst van het voorstel en het advies
worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Bron:EZ