Een groot deel van de bestrijdingsmiddelen
buiten de landbouw (biociden) wordt gebruikt zonder dat de
risico's voor mens en milieu bekend zijn. Staatssecretaris Van
Geel wil meer zicht op de mogelijke risico's van de middelen. Dat
schrijft staatssecretaris Van Geel in een brief aan de Tweede
Kamer.

Biociden zijn bestrijdingsmiddelen die ook
in en om het huis worden gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om
aangroeiwerende verven, insecticiden, houtconserveringsmiddelen,
desinfecterende middelen en ongediertebestrijding.

Er wordt onderzoek gedaan naar het gebruik
van biociden. Dit moet beter inzicht opleveren in het gebruik en de
risico's van biociden.

Het College voor de Toelating van
Bestrijdingsmiddelen (CTB) moet zo snel mogelijk beoordelen of de
stoffen veilig kunnen worden toegepast. De risicovolste stoffen
worden het eerst onderzocht.

Bron:VROM