Minister Hirsch Ballin (Justitie) wil de
onredelijk hoge incassokosten aanpakken die consumenten krijgen als
zij niet op tijd betalen. Hij overlegt binnenkort met het
bedrijfsleven om een oplossing te vinden. Dit schrijft minister
Hirsch Ballin in een brief aan de Tweede Kamer.

Hirsch Ballin heeft aanwijzingen dat
bedrijven de druk opvoeren om mensen eerder te laten betalen. Dit
gebeurt onder meer door onredelijk hoge buitengerechtelijke
incassokosten in rekening te brengen.

Mogelijkheden

De minister wil deze kosten aanpakken,
maar daarvoor is ook medewerking nodig van het bedrijfsleven.
Hirsch Ballin noemt in zijn brief enkele mogelijkheden:

Bedrijven leggen de afspraak vast dat
incassokosten niet boven een redelijk maximumbedrag mogen
komen.

Bedrijven worden verplicht alleen zaken te
doen met bonafide incassobureaus die zich aan de normen houden.

Er komt een zwarte lijst van bedingen met
een onredelijk hoog incassotarief. De consument kan dan zonder
tussenkomst van de rechter het beding vernietigen.

Verder vraagt Hirsch Ballin
staatssecretaris Heemskerk (EZ) om het probleem nog dit jaar onder
de aandacht te brengen van de Consumentenautoriteit.

Bron:MinJus