Slachtoffers van zeden- en
geweldsmisdrijven moeten straks van de overheid een voorschot
kunnen krijgen op hun schadevergoeding. Minister Hirsch Ballin wil
hiermee de positie van slachtoffers van misdrijven verbeteren. Dit
schrijft minister Hirsch Ballin (Justitie) in een brief aan de
Tweede Kamer. In de praktijk moeten slachtoffers van misdrijven
vaak lang wachten op de schadevergoeding die de dader moet
betalen.

Hirsch Ballin wil een voorschotregeling
voor slachtoffers van zeden- en geweldsmisdrijven, omdat zij zich
niet kunnen verzekeren tegen bijvoorbeeld schade aan kleding en
immateriële schade. Slachtoffers van andere misdrijven kunnen
zich vaak wel verzekeren.

Bij de regeling zorgt de overheid voor de
incasso van het geldbedrag bij de dader. Hirsch Ballin komt hiermee
tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer.

Uitwerking

Hisch Ballin werkt de regeling voor het
einde van 2007 uit in een wetsvoorstel. Daarin wil de minister
verder vastleggen dat het Schadefonds ook vergoedingen kan uitkeren
aan nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven.

Slachtoffers centraal

Het ministerie van Justitie wil samen met
het openbaar ministerie, de politie en Slachtofferhulp Nederland de
positie van slachtoffers verbeteren. Het gaat daarbij onder meer om
aangiftes, de bescherming van gegevens bij aangiftes, het
(politie)verhoor en schaderegelingen.

Het plan 'Slachtoffers centraal' is een
aanvulling op het wetsvoorstel versterking positie slachtoffers in
het strafproces. Dat wordt binnenkort in de Tweede Kamer
behandeld.

Onderzoek

Hirsch Ballin neemt deze maatregelen na
een analyse van het slachtofferbeleid. Hieruit blijkt onder meer
dat:

de gevolgen van een misdrijf voor
slachtoffers vaak groot zijn. Soms hebben zij speciale
ondersteuning nodig om weer te kunnen functioneren;

slachtoffers zich onvoldoende erkend
voelen door het strafrecht. Dit belemmert hun verwerking en
vermindert het vertrouwen in de overheid;

de verantwoordelijkheid van de overheid
voor het slachtofferbeleid grenzen heeft. Wel kunnen de bestaande
instrumenten beter worden ingezet.

Bron:MinFin