Ter gelegenheid van haar Zilveren Regeringsjubileum krijgt Hare Majesteit de Koningin een diner aangeboden door de voorzitter van de Raad van Ministers van ons Koninkrijk, mr.dr. J.P. Balkenende. Dit gebeurt op zaterdag 17 december in de Ridderzaal te Den Haag. Bij dit regeringsdiner zijn ook andere leden van de Koninklijke familie aanwezig. Daarnaast zijn uitgenodigd alle ministers uit de kabinetten vanaf 1980, ministers van Staat,  gevolmachtigd ministers, alsmede de huidige premiers en de gouverneurs van de Nederlandse Antillen en van Aruba en hun voorgangers sinds 1980. Ook de voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en de vice-president van de Raad van State zitten aan.

De Koningin wordt vergezeld door Hunne Koninklijke Hoogheden de Prins van Oranje, Prinses Mà¡xima, Prins Friso, Prinses Mabel, Prins Constantijn, Prinses Laurentien en Prinses Margriet en prof.mr. Pieter van Vollenhoven.Na een ontvangst voor de ongeveer 130 genodigden in de Oude Vergaderzaal van de Tweede Kamer vindt het diner plaats in de Ridderzaal. Voor aanvang van het diner zal de minister-president namens de Koninkrijksregering een toespraak houden en de Koningin een geschenk aanbieden.

bron:RVD