Het bestuurlijk overleg over de
veiligheidsregio's wordt samengebracht in het Veiligheidsberaad.
Op 10 februari heeft in Utrecht de oprichtingsvergadering plaats.
Deelnemers zijn de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's. Het
Veiligheidsberaad is opgericht op initiatief van de VNG om de
veelheid aan overleggen over veiligheid samen te brengen en de
ontwikkeling en sturing van de veiligheidsregio's een inhoudelijke
impuls te geven. Het recent verschenen rapport van de IOOV toont
duidelijk aan dat bestuurlijke regie een noodzaak is voor
kwaliteitsverbetering.

Aanleiding

De ontwikkeling van de
veiligheidsregio’s en de geringe bestuurlijke regie daarop
heeft de VNG begin 2006 doen besluiten een strategische verkenning
te laten uitvoeren. Hieruit kwam naar voren dat de ontwikkeling van
de veiligheidsregio een proces zonder een samenhangende visie
dreigde te worden. Gemeentelijke bestuurders hebben in deze
ontwikkeling onvoldoende regie. Gemeenten willen krachtiger
samenwerken op regionaal niveau en de regie moet versterkt worden
door de veelheid aan overleggen te stroomlijnen.

Programma Veiligheidsregio's

Het Veiligheidsberaad werkt aan een
Programma Veiligheidsregio's als inhoudelijke impuls voor de
veiligheidsregio's. Het programma zal zich richten op een
samenhangende visie op de veiligheidsregio, de politieregio, het
beheer van de brandweer, de versterking van de Witte Kolom (GHOR)
en de ontwikkeling van de gemeentelijke rol bij rampenbestrijding
en crisisbeheersing.Het programma wordt uitgevoerd door het
Programmabureau Veiligheidsregio's, tevens secretariaat van het
beraad.

Bestuur

Voor het bestuur van het Veiligheidsberaad
worden voorgedragen:

G. Dales, burgemeester van Leeuwarden
(voorzitter); R.J.G. Bandell, burgemeester van Dordrecht; Mw.
A.Th.B. Bijleveld, burgemeester van Hof van Twente; J. Lonink,
burgemeester van Terneuzen; H.J. Meijer, burgemeester van Zwolle.
Zij zijn allen voorzitters van een veiligheidsregio.

Het voorstel tot oprichting van het beraad
kwam tot stand in nauw overleg met de Veiligheidskoepel, de KNVBH,
het beraad van GHOR-burgemeesters en de VNG. Het beraad vergadert
voorafgaand aan het Korpsbeheerberaad waardoor een goede afstemming
tussen beide beraden is gewaarborgd. Het secretariaat van het
Veiligheidsberaad is ondergebracht bij de VNG maar valt onder de
verantwoordelijkheid van het beraad.

bron:VNG