De regie over de aanpak van
achterstandswijken is en blijft bij de gemeenten. Een aantal grote
woningcorporaties, verenigd in de Vernieuwde Stad kondigt aan de
komende jaren fors te willen investeren in achterstandswijken en
daarbij ook de regie van gemeenten over te nemen. 'Wij vinden het
prima als corporaties deze wijken een impuls willen geven. Maar de
gemeente is en blijft regisseur' zegt Sandra Korthuis, lid van de
directieraad van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Voor de aanpak van achterstandswijken is
een flinke financiële impuls nodig. De VNG

heeft dit reeds aangekaart bij de
kabinetsinformateur en de onderhandelingsdelegaties. Om de
achterstandswijken echt vlot te trekken is zo'n 1 miljard euro per
jaar aan extra bijdrage van het Rijk nodig. Dit geldt niet alleen
voor de grote steden, ook in kleinere gemeenten constateren wij dat
wijkaanpak hard nodig is. En ook corporaties moeten daar een
bijdrage aan leveren. De door de Vernieuwde Stad aangekondigde
investeringen zijn dus meer dan welkom.

Gemeenten hebben afgelopen jaren reeds
veel gedaan om achterstandswijken aan te pakken. Daarbij werd er
bij de corporaties nogal eens getreuzeld met het doen van
investeringen. Het lijkt erop alsof de corporaties een vlucht naar
voren nemen. Door nu actie te ondernemen wordt wellicht voorkomen
dat de overheid aan de vermogens van de corporaties komt, aldus de
VNG. Bovendien gaat het niet alleen om het bouwen van nieuwe
woningen of het renoveren van bestaande woningen. Ook investeren in
sociale voorzieningen is noodzakelijk voor een betere
leefomgeving.

Sandra Korthuis: 'De VNG heeft
geconstateerd dat VROM positief staat tegenover de inzet van de
gemeenten en heeft de regierol duidelijk bij de gemeenten
neergelegd.'

Om het woonbeleid vorm te geven moeten
gemeenten een woonvisie opstellen. Corporaties kunnen hier 'een
bod' op doen. De gemeente maakt vervolgens prestatieafspraken met
de corporaties.

De VNG presenteert woensdag 31 januari een
handboek voor gemeenten, dat hen kan helpen een goede woonvisie
samen te stellen.

bron:VNG

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular