Dertig cent van iedere euro toegevoegde
waarde in ons land wordt voortgebracht in de regio’s rondom
de vier grote steden. De regio Amsterdam is in 2005 goed voor 12
cent van diezelfde euro. Die sterke positie dankt de hoofdstad mede
aan Schiphol. De commerciële dienstverlening speelt in de stad
en omgeving een belangrijke rol. Dat blijkt uit een onderzoek van
het CBS.

Vier grote steden belangrijk voor
economie

Het aandeel van de vier grootstedelijke
gebieden in de nationale economie was in 2005 meer dan 30 procent.
De regio Amsterdam had met bijna 12 procent het grootste aandeel.
Het aandeel van de regio Rotterdam bedroeg meer dan 8 procent. Het
stadsgewest Utrecht en de agglomeratie Den Haag hebben elk een
aandeel van 5 procent.

Amsterdam: sterke positie mede dankzij
Schiphol

De groei van de regio Amsterdam in 2005
kwam mede van Schiphol. De commerciële dienstverlening is met
een aandeel van bijna 80 procent binnen de dienstensector sterk
vertegenwoordigd. Deze sector, met het vervoer, de uitzendbureaus,
het bankwezen en de groothandel, behaalde in 2005 de hoogste
groeicijfers. Daarmee werd een belangrijke bijdrage geleverd aan de
versterking van de positie van de hoofdstad in de nationale
economie.

Hoogste groei in stadsgewest Utrecht

Van de vier grootstedelijke gebieden was
de economische groei in het stadsgewest Utrecht met 3,2 procent het
hoogst. Ook in de regio’s Amsterdam (2,9 procent) en
Rotterdam (1,7 procent) was de groei hoger dan de nationale
economische groei van 1,5 procent. In de agglomeratie Den Haag was
de groei met 1,5 procent gemiddeld.

Utrecht: groei breed gedragen

De groei van het stadsgewest Utrecht wordt
gedragen door verschillende bedrijfstakken binnen de
commerciële dienstverlening. De zakelijke dienstverlening is
er het sterkst vertegenwoordigd. Meer dan 25 procent van de totale
toegevoegde waarde in deze regio is afkomstig van deze bedrijfstak.
Tevens zijn het bankwezen en de groothandel in Utrecht sterk
vertegenwoordigd. De hoogste groei vond plaats bij het bankwezen en
ook de zakelijke dienstverlening en de groothandel deden het in
deze regio bovengemiddeld.

Een uitzondering vormden de industrie en
bouwnijverheid. Binnen de industrie was sprake van een flinke krimp
bij de elektrotechnische en transportmiddelenindustrie. In de
bouwnijverheid was er sprake van lichte negatieve groei bij de
grond-, water- en wegenbouw.

bron:CBS