Zorgregio Rijnmond, aangesloten bij RijnmondNet, gaat de overdracht van patiënten naar de zorgaanbieders in de regio verzorgen via POINT, het elektronisch transferdossier voor patiënten met nazorg. Dit is besloten door RijnmondNet in
samenwerking met stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ). Eind januari zijn enkele zorginstellingen en de betrokken partijen gestart met een pilot traject om de complexiteit van het transferproces in de regio transparanter te maken en de ketenpartners de juiste ondersteuning te bieden.

In de regio Rijnmond was behoefte aan ondersteuning van het transferproces. POINT biedt de gewenste verbeteringen in het proces m.b.t. het sneller kunnen verwijzen van patiënten, meer inzicht op de status van een transfertraject en administratieve lastenverlichting. Stichting RijnmondNet, de belangenbehartiger van onder andere stichting SRZ op het gebied van zorgcommunicatie, voert het project uit. Medio januari zijn het Erasmus Medisch Centrum, het Sint Franciscus Gasthuis, De Stromen Opmaat Groep, Laurens, Thuiszorg Rotterdam en het CIZ met het pilot traject gestart.

Formulieren, bellen en faxen verleden tijd
Kwaliteitsverhoging van de overdracht, verhoging van de opnamecapaciteit door verkorting van de ligduur en verlaging van administratieve lasten worden landelijk in alle transmurale ketens gewenst. In de regio Rijnmond werden transfertrajecten veelal op papier, per e-mail, fax en telefonisch gecommuniceerd tussen alle betrokken partijen. Met behulp van POINT kunnen alle regionale ketenpartners op basis van geautoriseerde en beveiligde toegang de transfertrajecten in POINT digitaal aanmaken, bijwerken en inzien via à©à©n applicatie. Naast de genoemde voordelen, biedt Regio Rijnmond hiermee haar patiënten een optimale begeleiding naar vervolgzorg. Aan het eind van het pilot traject wordt aan de hand van de behaalde resultaten bepaald of POINT regiobreed ingezet wordt.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular