Zuid-Limburg heeft een sterke reputatie op het gebied van verblijf en gastronomie, maar wordt minder snel geassocieerd met wonen en werken. Het imago van de regio moet worden verbreed om de aantrekkingskracht op bedrijven, bewoners en bezoekers te versterken. Om die reden hebben de Provincie Limburg, het bedrijfsleven en de 19 gemeenten in Zuid-Limburg de handen ineen geslagen en een strategie ontwikkeld voor de komende 4 jaar.

De aantrekkelijkheid van de regio schuilt vooral in de compleetheid van de regio, zo bleek uit onderzoek verricht door het management adviesbureau Berenschot. Zuid-Limburg huisvest een van de belangrijkste concentraties van zeer hoogwaardige bedrijven en instellingen in groeisectoren als gezondheidszorg en medische technologie, life sciences, hoogwaardige materialen, duurzame energie en automotive. Maar de aanwezigheid van innovatieve en hoogwaardige bedrijven alleen is van beperkte waarde als een regio niet ook een uitstekend woon- en leefklimaat te bieden heeft. Te denken valt daarbij aan een landschappelijk aantrekkelijke regio, voortreffelijk onderwijs, cultuuraanbod, winkelsteden, een optimaal woonklimaat, enzovoort. Berenschot concludeerde op basis van het onderzoek dat de regio al deze functies daadwerkelijk in huis heeft, maar dat de regio dit nog te weinig uitdraagt.

Strategie

Zuid-Limburg kiest er daarom voor om de komende 4 jaar zeer gericht een aantal speerpunten in de spotlights te zetten:

- Innovatie en hoogwaardige producten;

- Kwaliteit van leefomgeving;

- Kwaliteit van gastronomie en verblijven;

- De Europese uitstraling;

- Maastricht.

De vijf speerpunten vormen de bewijzen van de veelheid aan kwaliteiten die deze regio te bieden heeft. Zo staan ´Innovatie en hoogwaardige producten´ symbool voor de kenniseconomie, voor de hoogwaardige industrie en voor carrià¨rekansen. De ´Europese uitstraling´ staat voor de internationale ligging, de goede verbindingen met het buitenland en de eigen identiteit van de regio die soms wel als on-Nederlands wordt bestempeld. Het derde speerpunt ´Kwaliteit van gastronomie en verblijven´ is het kroonjuweel dat weinig verdere uitleg behoeft, maar wel gekoesterd en beschermd dient te worden.

´Kwaliteit van leefomgeving´ staat voor: veiligheid, woonklimaat, onderwijs, sportvoorzieningen, culturele voorzieningen, weinig files; dit alles geeft waarde aan het leven. ´Maastricht´, tenslotte, staat symbool voor de stedelijke kwaliteit die breed in de regio geboden wordt.

Het stelselmatig uitdragen van deze 5 speerpunten moet er toe leiden dat de doelgroepen Zuid-Limburg gaan zien als een regio met een uitgekiende balans tussen werken en leven. Met deze perfecte work-life-balance onderscheidt Zuid-Limburg zich namelijk van andere regio´s in West-Europa

Stichting, financiën, voorzitter en brandmanager

Om uitvoering te geven aan de strategie werd 3 juli 2008 door de Provincie, de gemeenten en diverse private en semi-publieke partijen de Stichting Regiobranding Zuid-Limburg opgericht.

De Stichting wordt gefinancierd door de Provincie Limburg, bedrijfsleven en de 19 gemeenten. Samen brengen zij jaarlijks meer dan 2 miljoen euro bijeen, voor de komende 4 jaar. De Provincie en de gemeenten betalen ieder apart 1 euro per inwoner (samen 1,2 miljoen euro). Er hebben zich inmiddels 40 bedrijven als donateur aangesloten, die samen meer dan 0,8 miljoen euro hebben toegezegd. Afhankelijk van de hoogte van de bijdrage krijgen donateurs stemrecht.

Nut en noodzaak van regiobranding

Het nut van een overkoepelend regiomerk (´branding´) is dat bestaande marketingactiviteiten van verschillende bedrijven en overheden samen kunnen worden gebracht en zo beter tot waarde komen. Bovendien draagt een regiobrand eraan bij dat nieuwe marketingactiviteiten afgestemd kunnen worden op de ambities van de regio als totaal. Daardoor kunnen ook de doelgroepen beter bereikt worden. De Provincie gaf daarom de opdracht om een merkconcept te ontwikkelen dat past bij Zuid-Limburg en dat gericht is op het aantrekken en vasthouden van investeringen en professioneel talent.

Generiek beeldmerk, naamgeving, slogan

Hoewel het succes van een merk voor het overgrote deel afhangt van de lading van het merk de vijf speerpunten is een ´visual´ nodig voor een eenvoudige herkenbaarheid. Daarom is er het afgelopen half jaar een generiek beeldmerk ontwikkeld, het regiobrand, dat de komende tijd als drager gebruikt wordt voor de profilering van activiteiten rond de vijf speerpunten. Onderdeel hiervan is een presentatiefilm die de komende jaren als blauwdruk dient voor de totale campagne. Bij die campagne hoort ook een logo en slogan: Alles wijst op Zuid-Limburg. Zie ook www.alleswijstopzuidlimburg.nl. Internationaal wordt de regio aangeduid als ´Maastricht Region´. De pay-off luidt dan: Everything points to Maastricht Region.

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular