Maandag is de regionale campagne Huiselijk
Geweld van start gegaan in de regio’s Noord Kennemerland, Kop
van Noord Holland Noord en West-Friesland. Deze regionale campagne
sluit aan op de landelijke campagne die door het Ministerie van
Justitie van half april tot eind mei wordt ingezet.
“….huiselijk geweld moet uit de taboesfeer worden
gehaald, bespreekbaar maken, dat is een eerste noodzakelijke stap
om geweld in huiselijke kring te stoppen”, aldus de heer Van
Veen.

Tijdens de startbijeenkomst is door
wethouder Wim van Veen de Abri poster onthuld die de komende twee
weken in de drie regio’s hangt. De voorlichtingsmiddelen in
deze campagne worden gefaseerd ingezet. De eerste fase start met
een intensieve Abri poster inzet en busposters in stads- en
regiobussen. Gelijktijdig wordt een serie artikelen aangeboden aan
de lokale en regionale media. Enkele weken later volgt verspreiding
van voorlichtingsmateriaal aan professionals. Zij vormen een
belangrijke schakel bij her- en erkenning van geweld in huiselijke
kring.

De landelijke campagne richt zich op
bekendmaken van één centraal telefoonnummer en een
website: 0900 – 1 26 26 26, www.steunpunthuiselijkgeweld.nl
.

Voor de regionale campagne wordt gebruik
gemaakt van middelen die in opdracht van het Ministerie van
Justitie zijn ontwikkeld. Daarnaast wordt een serie artikelen
geschreven om het onderwerp vanuit diverse invalshoeken te
belichten.

Bestuurders in de drie regio’s van
Noord-Holland Noord onderschrijven het belang van deze campagne. Er
is voor deze campagne een samenwerking gestart waardoor de campagne
ook wordt uitgerold in de Kop van Noord-Holland Noord en
West-Friesland. Deze brede opzet vergroot de ‘contact’
kans aanzienlijk.

bron:Gemeente Alkmaar