Op vrijdag 7 januari werd onder leiding van de Regionale Recherche een
grootscheepse actie gehouden. Tijdens deze actiedag werden 32
hennepkwekerijen opgerold in Nijmegen en directe omgeving. Ook werden
aanhoudingen verricht. Een deel van deze aangehouden personen wordt
ervan verdacht lid te zijn van een criminele organisatie die tot doel
heeft productie en handel in softdrugs. Na deze actiedag, waaraan 435
agenten deelnamen, werkte een rechercheteam van ongeveer 25
politiemedewerkers aan het verdere onderzoek. Hieronder volgen de
resultaten van het gehele onderzoek.

In totaal hield de politie 68 verdachten aan. De verdachten zijn veelal
eigenaren van hennepkwekerijen. Tegen alle verdachten is proces-verbaal
opgemaakt. Vijf personen, hoofdverdachten, zitten nog in voorlopige
hechtenis. Justitie is voornemens de zaken tegen deze verdachten aan te
brengen op de zitting van 12 april a.s. In de loop van maart beslist
justitie over de vervolging van alle andere verdachten in het onderzoek.

Waar mogelijk wordt proces-verbaal opgemaakt voor wederrechtelijk
verkregen voordeel van de hennepteelt. Daarnaast krijgen een aantal
verdachten een navordering van de NUON voor het illegaal aftappen van
stroom.

De politie doorzocht 52 panden o.a. naar eerder genoemde in werking
zijnde hennepkwekerijen. Daar waar kwekerijen werden aangetroffen, zijn
deze direct geruimd. Er zijn diverse goederen in beslag genomen. Dit
waren onder andere drie auto's, twee scooters, een jetski, audio- en
videoapparatuur en diverse geldbedragen, in totaal 90.000 Euro. Ook is
beslag gelegd op een woning in Nijmegen.

Bron: Politie Gelderland-Zuid