Al drie weken na de start van de gordelcampagne in de provincie Groningen heeft Regiopolitie Groningen extra Goochems ingeslagen om het goede gedrag van kinderen te belonen. Tijdens de gordelcontroles die op dit moment in de hele regio zijn geïntensiveerd, maken kinderen die de gordel netjes om hebben kans op zo'n Goochem-gordeldier. Het rubberen speeltje, dat lijkt op een gordeldier, kan worden bevestigd op de gordel en is inmiddels razend populair in het hele land.

veel kinderen in onze provincie de gordel om hebben, heeft de politie extra exemplaren besteld. Deze worden uitgedeeld tijdens de controles die de komende weken nog worden gehouden.

Op donderdag 31 maart ging de Groningse gordelcampagne ´Gordel om, Gigagoed' van start in de gemeente Hoogezand-Sappemeer. Tijdens een grootscheepse controleactie door Regiopolitie Groningen werden weggebruikers onder meer door wethouder H. ten Wolde van de gemeente en vrijwilligers van 3VO voorgelicht over de noodzaak van de gordel.

Sinds de startactie heeft Regiopolitie Groningen in alle windstreken van de provincie de controles op de autogordel verscherpt. Daarbij zijn in drie weken tijd 6500 voertuigen gecontroleerd en 408 bekeuringen uitgedeeld voor het niet (correct) dragen van de gordel. Met deze actie sluit de politie aan bij de landelijke gordelcampagne die in maart van start ging. Daarin is Goochem, het gordeldier onder meer te zien op billboards langs snelwegen en in tv-spots. In Groningen werkt de politie samen met verkeersveiligheidsorganisatie 3VO die in 16 betrokken gemeenten extra borden en affiches plaatste. Ook zijn verkeersouders van verschillende basisscholen in de provincie bij de campagne betrokken. Zij kregen het spel ´Giga Goochem-race' uitgereikt waarmee kinderen spelenderwijs het nut en de noodzaak van de gordel wordt bijgebracht.

Na de Goochem-actie van vorig jaar is het gebruik van de gordel behoorlijk gestegen. Het gebruik van de gordel achterin de auto nam op landelijk niveau met 6% toe. Toch blijven nog steeds te weinig mensen in de auto een gordel dragen. De meeste Groningers doen hem wel om als ze achter het stuur zitten, maar op de achterbank is dat anders. Toch meer dan gemiddeld in Nederland, dragen automobilisten in de provincie Groningen een autogordel. Het draagpercentage is 90% terwijl dat in 2000 nog 80% was. Voor passagiers voorin geldt hetzelfde. Hier is een draagpercentage van 91% geconstateerd. De achterpassagiers scoren gelijk aan het landelijk gemiddelde: 70% heeft achterin de gordel om (2004). Dat is een enorme verbetering ten opzichte van 2002 toen nog slechts 28% van de achterpassagiers een autogordel droeg (Bron: onderzoek TNS- NIPO).

De gordel is belangrijk. De gordel voorkomt geen ongeval, maar zorgt er wel voor dat de kans op ernstig letsel bij ongevallen aanzienlijk minder is. Onderzoek heeft uitgewezen dat een gordel dragende automobilist of de bijrijder die voor in de auto zit, 40 procent minder kans heeft om dodelijk gewond te raken bij een botsing. Ook bij korte ritjes is de gordel belangrijk. Bijvoorbeeld bij het van school halen van de kinderen. Een kind dat ´los' op de achterbank zit, kan tijdens een noodstop bij 20 kilometer per uur al tegen de voorruit geslingerd worden.

bron:politie Groningen