Met ontslag bedreigde werknemers kunnen vroegtijdig hulp krijgen bij zoeken naar werk

Iedereen die werkloos dreigt te worden, kan voortaan bij het vinden van
een baan hulp van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) of van
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) krijgen al và³à³r de
eerste werkloosheidsdag. Dit betekent dat UWV preventieve
reïntegratietrajecten kan inkopen voor met ontslag bedreigde werknemers
die niet direct bemiddelbaar zijn. Een werknemer moet wel aantonen dat
hij binnen vier maanden op straat komt te staan.

Dit is de kern van een wijziging van de Werkloosheidswet en de Wet
reïntegratie arbeidsgehandicapten (REA) die minister De Geus van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft ingediend bij de Tweede Kamer.
Die wijziging volgt op een experiment met de vervroegde inzet van
reïntegratiemiddelen voor mensen die worden bedreigd met ontslag. Dit
experiment loopt nog tot 1 juli 2005. Het is de bedoeling dat de nieuwe
wet per 1 juli 2005 in werking treedt.

Het doel van het vroegtijdig inzetten van hulp bij het vinden van een
baan is te voorkomen dat iemand zonder werk komt te zitten. De
aangeboden hulp wordt intensiever als CWI oordeelt dat het voor iemand
moeilijker zal zijn snel weer aan het werk te komen.

Minister De Geus regelt in het wetsvoorstel ook dat werkloze WAO'ers
die scholing volgen recht krijgen op een WW-uitkering tot het einde van
die opleiding. Het gaat dan om WAO'ers die als gevolg van de operatie
waarbij eenmalig alle WAO'ers onder de 50 jaar worden herbeoordeeld
(vanaf 1 oktober 2004) geheel of gedeeltelijk in de WW komen.

Overheidswerkgevers dragen zelf het risico van werkloosheid van hun
ambtenaren. Ze zijn daarmee zelf verantwoordelijk voor de betaling van
een werkloosheidsuitkering aan een ontslagen werknemer. Nieuw is dat
overheidswerkgevers ook (financieel) verantwoordelijk worden voor het
bieden van hulp bij het vinden van een baan voor ontslagen medewerkers.
Op deze manier kunnen overheidswerkgevers zelf invloed uitoefenen op de
werkloosheidsduur van de werknemers.

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid