De Raad voor Werk en Inkomen (RWI) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) starten vandaag met het Reïntegratiemeldpunt. Het Reïntegratiemeldpunt is een digitale marktplaats voor gemeenten en reïntegratiebedrijven. De bedoeling van dit instrument is de reïntegratiemarkt transparanter en daarmee effectiever te maken.  
Het Reïntegratiemeldpunt brengt vraag en aanbod op de reïntegratiemarkt direct, snel en eenvoudig bij elkaar. Gemeenten presenteren hun aanbestedingen en gunningen van reïntegratiediensten op het meldpunt. Reïntegratiebedrijven krijgen een overzicht van mogelijke opdrachten.  

Sinds de invoering van de Wet Werk en Bijstand dragen gemeenten de volledige, financiële verantwoordelijkheid voor de reïntegratie van bijstandsgerechtigden. Hiervoor kunnen zij terecht op de markt van private reïntegratiebedrijven.  
Met het Reïntegratiemeldpunt willen de RWI en de VNG de transparantie van deze markt verder bevorderen. 
Het Reïntegratiemeldpunt is een praktische ondersteuning voor gemeentelijke inkopers van reïntegratiediensten. Gemeenten melden er hun aanbestedingen en gunningen op. Hiermee voldoen ze aan de Europese transparantie-eisen. Door het publiceren van hun bestekken kunnen gemeenten bovendien van elkaar leren hoe ze een aanbesteding beter kunnen aanpakken. Reïntegratiebedrijven krijgen via het meldpunt een beeld van de vraag op de markt.  
Verder staan op het Reïntegratiemeldpunt voorbeelddocumenten en is er allerlei praktische informatie over wet- en regelgeving opgenomen. Het Reïntegratiemeldpunt is gratis voor alle bezoekers. 
 
Het Reïntegratiemeldpunt is een initiatief van de Raad voor Werk en Inkomen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, in samenwerking met StimulanSZ. De site is te raadplegen via www.reintegratiemeldpunt.nl.  
 
bron:RWI