Korpschef Pier Eringa van Politie Flevoland heeft maandagmiddag in Nieuwspoort in Den Haag de studie Politie en Media in ontvangst genomen. Dit deed hij namens de Raad van Hoofdcommissarissen. De belangrijkste conclusie uit het rapport is dat de relatie tussen de politie en media verstoord is. Eringa's reactie was: "En dat is maar goed ook."

Niettemin bracht Eringa als voorzitter van de board communicatie direct een nuance aan. "Het is van alle tijden dat er spanning is tussen politie en media, de belangen zijn te verschillend om het altijd eens te zijn." Hij pleitte voor meer onderling overleg en begrip.
"We moeten als politie, OM en media vooral niet bij elkaar op schoot gaan zitten, barbecuen en golfen. Wat we wel moeten doen - en daar geeft dit rapport een meer dan goede aanzet toe - is de professionaliteit vergroten, met elkaars brillen naar de materie kijken en zo meer begrip krijgen voor de rol die politie, OM en media in deze complexe maatschappij spelen", aldus Eringa.

Het rapport beschrijft de relatie tussen politie, openbaar ministerie en media over de afgelopen jaren. Het onderzoek is uitgevoerd door twee professoren Henri Beunders en Erwin Muller. Door meer samen te werken kan die relatie verbeterd worden, zo stellen de onderzoekers.

Eringa gaf als voorbeeld dat de media op haar beurt zou moeten investeren in de kwaliteit van hun journalisten op dit terrein. "De aanbeveling om meer bij elkaar in de keuken te kijken, pak ik dan ook met beide handen aan: bij de politie staat de deur open. Op die manier kunnen beelden en feiten meer met elkaar in overeenstemming worden gebracht en let wel: wel de beelden, niet de feiten."

"Journalisten willen altijd meer ontvangen dan politie en justitie geven. Daarbij schermen politie en OM vaak met privacy, respect voor slachtoffers en het algemeen belang. Voor het OM komt daar nog bij dat te veel media-aandacht vooraf schadelijk kan werken tijdens de zitting van een strafzaak. De aangescherpte richtlijnen van het OM, die de grondslag vormen voor wat de politie wel en niet mag zeggen bij de voorlichting in strafzaken, hebben de openheid verder beperkt."
Volgende maand is er opnieuw overleg tussen het OM en de politietop, omdat die richtlijnen als te knellend worden ervaren.

Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat de vraag naar politienieuws bijna onverzadigbaar blijkt. Zowel kranten, radio als televisie willen veel politienieuws en brengen veel items over het werk van de politie. Veiligheid wordt daarmee business, zo liet Eringa tot slot weten. "Of eigenlijk onveiligheid is nieuws, veiligheid niet, want dat is waar de politievoorlichters mee worstelen: veel aandacht voor wat minder goed gaat, geen of weinig aandacht voor dat wat beter gaat."

bron:politie Flevoland