Zorg Positief gelooft dat er in de zorg mooie en unieke ervaringen worden opgedaan. Zorgverleners en hun bijzondere ervaringen verdienen aandacht.

Zorgverleners zijn gaan werken in de zorg vanuit een ideaal of een passie, daadwerkelijk iets kunnen betekenen voor anderen. Ze verzorgen, ondersteunen en begeleiden mensen in vaak moeilijke periodes in het leven. Met een zorgverlener worden verhalen gedeeld die voor de buitenwereld onzichtbaar blijven.

Het boek à¢â‚¬Å“Zorg, een positief verhaal!à¢â‚¬ is een verzameling van bijzondere ervaringen van zorgverleners uit verschillende werkvelden. Ieder verhaal geeft de waarde van werken in de zorg weer. Dat maakt het een gepast cadeau voor:

  • Diplomering
  • Kerstpakketten
  • Blijk van waardering aan collega‘˜s en medewerkers.
  • Dag van de verpleging

Instellingen bieden we de mogelijkheid om een uitgave te maken met enkel positieve verhalen uit de eigen organisatie!

Voor contact, een boek, vragen en informatie www.zorgpositief.nl [email protected]