Conflictbemiddeling (mediation) wordt steeds vaker ingezet door rechtbanken. Deze ontwikkeling is, bij nadere beschouwing, erg logisch en een stap vooruit naar een meer betrokken en minder klinische rechtspraak.

Door met de betrokken partijen op een professionele wijze om tafel te gaan zitten wordt een verdere escalatie van het conflict in veel gevallen voorkomen. Bovendien wordt de onderlinge relatie vaak verbeterd, wat vooral in vervelende echtscheidingen en bij bijvoorbeeld burenruzies een grote prà© is.

Aangezien de rechter gebonden is binnen het strakke juridische kader, zijn uitspraken vaak enigszins zwart/wit en vrij rigide. Een mediator kan in samenspraak met de betrokken partijen zoeken naar een veel creatievere oplossing (op basis van de wensen van beide partijen).

Mediation werkt daarnaast kostenbesparend, niet alleen voor de betrokken partijen, maar ook voor de Nederlandse Staat. Gerechtelijke procedures zijn nu eenmaal duur. Daarom wil de overheid mediation stimuleren. Dat gebeurt door middel van gesubsidieerde mediation.

Indien een client bijvoorbeeld doorverwezen wordt door de rechtbank of het Juridisch Loket kan deze in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming van de Raad voor Rechtsbijstand voor mediation. Deze eenmalige bijdrage wordt vastgesteld op basis van het inkomen. De tegemoetkoming wordt toevoeging genoemd.

Relatiekamer werkt ook op basis van deze toevoeging(gesubsidieerde mediation). Indien een client een laag inkomen heeft, kan deze in aanmerking komen voor een bijdrage in de kosten van de mediation.

Meer weten over gesubsidieerde mediation? Kijk dan op www.relatiekamer.nl

Website: http://www.relatiekamer.nl

Bron: EMEA Persberichten

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular