Minister Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) is akkoord met de afspraken om de inzet van politie rond het voetbal te beperken. Enkele voetbalclubs starten komend seizoen met een proef waarbij pasfoto's van voetbalsupporters met een seizoenskaart worden opgeslagen. In het seizoen 2006-2007 zullen alle clubs dat doen aan de hand van de proef. Hierbij zal een koppeling gemaakt worden met aanvullende dadergerichte maatregelen. Nu deze afspraak er ligt, kan wat Remkes betreft de nieuwe opzet van de voetbalcompetitie (met play-off wedstrijden na de reguliere wedstrijden) komend seizoen bij wijze van proef doorgaan. 

In december 2005 of januari 2006 moet bekeken worden of alle partijen zich aan alle afspraken houden. Een onafhankelijke programmamanager zal hierover een oordeel geven. Als blijkt dat de afspraken niet worden uitgevoerd, gaan de play-off wedstrijden aan het eind van het seizoen 2005-2006 nog wel door, maar is de nieuwe competitievorm eenmalig geweest en daarna voor de komende jaren van de baan. 
Naast de afspraak over het gebruik van pasfoto's, zijn de volgende afspraken gemaakt: 
- Vanaf volgend seizoen zal de politie tijdens voetbalwedstrijden in de eredivisie niet meer in het stadion of op het stadionterrein aanwezig zijn. De voetbalclubs moeten er zelf de orde handhaven en de verkeersstromen regelen. Daarvoor verbeteren zij hun eigen veiligheidsorganisatie.  
- Alle clubs gaan bij risicowedstrijden werken met verplichte uitkaarten: supporters die een uitwedstrijd van hun club willen bezoeken, moeten bij hun eigen club zo'n uitkaart halen. Clubs kunnen supporters die ongewenst verdrag vertonen uitsluiten. Clubs kunnen er voor kiezen de uit-kaarten ook bij wedstrijden met een laag risico te verplichten. 
- Supporters die een verplichte combiregeling omzeilen, mogen nooit alsnog in het stadion worden toegelaten. Zij krijgen een landelijk stadionverbod van de KNVB.  
- De KNVB onderzoekt samen met het Ministerie van Justitie de mogelijkheid om een stadionverbod te combineren met een civiele meldingsplicht.  
- De overheid komt met nieuwe maatregelen om het strafrechtelijk stadionverbod te verruimen. De KNVB scherpt het beleid rond stadionverboden aan. 
- De clubs moeten voorkomen dat toegangskaarten van sponsors worden doorgegeven of doorverkocht.  
- De Raad van Hoofdcommissarissen maakt een analyse van de inzet van politie in de verschillende speelsteden. De KNVB doet ditzelfde voor de inzet van veiligheidsmensen. Zo ontstaat inzicht in de totale inzet van politie en veiligheidsorganisaties bij de verschillende categorieën wedstrijden.  
- Alle clubs in de eredivisie zijn verplicht aangesloten op het voetbal volgsysteem van het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme, dat zal worden omgebouwd tot een informatiesysteem. 
- Het Ministerie van BZK zal bij het Ministerie van Financiën meer ruimte bepleiten voor het verstrekken van belastingvrije vergoedingen aan vrijwillige stewards. Een andere mogelijkheid is dat de clubs zelf de belasting voor hun rekening nemen of regulier veiligheidspersoneel aantrekken. 
- Burgemeesters bepalen politie-inzet op basis van zo actueel mogelijke politie-informatie. 
- De politie zal een meer persoongerichte aanpak van supporters stimuleren. Het project 'Hooligans in beeld' dient daartoe als voorbeeld.  
- De KNVB en de overheid zullen gezamenlijk technologische ontwikkelingen stimuleren om supporters uit de anonimiteit te halen.  
 
bron:BZK