Nederland is voor een groot deel klaar om een terroristische dreiging
weerwoord te bieden. Ministers Remkes en Donner en burgemeester Cohen
van Amsterdam kijken terug op een geslaagde terreuroefening in
Amsterdam.

De oefening Bonfire begon 's morgens vroeg met een dreigbrief die
binnenkwam per fax bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
(AIVD) en de NOS. Daarin werd gedreigd met aanslagen. In Rotterdam werd
een raketwerper gevonden. In de Amsterdamse Arena gingen tijdens een
concert van rapper Ali B. twee nepbommen af, gevolgd door een gijzeling
in de naastgelegen Music Hall. Duizenden mensen namen deel aan de
oefening.

Volgens Remkes verliep de samenwerking tussen de verschillende
overheden en hulpdiensten goed, maar niet alles ging vlekkeloos. Het
probleem dat het rampterrein rond de ArenA tijdens de oefening lange
tijd was afgesloten voor hulpverlening vormde volgens hem het grootste
dilemma van de dag. Na de twee explosies bleek er nog een derde
dreiging, waardoor de hulpverleners niet direct in actie konden komen.

Burgemeester Cohen tekende aan dat bij rampen op lokaal niveau beter
overleg kan plaatsvinden in de driehoek van burgemeester,
korpsbeheerder en de hoofdofficier van Justitie. Bij de oefening
gebeurde dat tevens met de vijfhoek, waar ook de brandweer en de
geneeskundige dienst bij zijn betrokken. Volgens de burgemeester liepen
het overleg van de driehoek en de vijfhoek soms door elkaar heen.

Remkes en Donner benadrukten dat er 'veel geleerd' is van de oefening.
Wel vinden ze dat er meer aandacht moet komen voor de inzet van de
Bijzondere Bijstandseenheid (BDE), die de gijzelaars in de oefening
moest bevrijden.

In mei komen de ministeries met de resultaten van een evaluatie.

Bron: Ministerie van Justitie