Minister Remkes en drie van de vier politiebonden zijn het eens over
een vernieuwd politie-uniform. Het leren jack verdwijnt op termijn,
maar politiemensen die nu al een leren jack hebben, mogen dat tot 2015
blijven dragen. Tot eind 2007 kunnen zij hun huidige leren jack nog
vervangen voor een nieuw exemplaar. Deze concessie heeft minister
Remkes gedaan, omdat veel politiemensen sterk aan het leren jack
gehecht zijn. Eerder wilde Remkes het leren jack in à©à©n klap voor
iedereen afschaffen. 

Verder zijn bij het vernieuwde uniform een blauw jack van moderne stof
en een parka (halflange jas) de standaard. De politie krijgt geen cap,
en houdt voorlopig de platte pet. Wel wordt gekeken naar andere
hoofddeksels voor verschillende werkomstandigheden en seizoenen.

 
De drie politievakbonden waarmee overeenstemming is bereikt over het
uniform zijn de ACP, de VMHP en de ANPV. De NPB kon uiteindelijk niet
instemmen met de bereikte afspraken. 
 
Jassen, wapenkoppel en overhemden   
Standaard krijgt de politie een blouson (jack van moderne, blauwe stof)
en een halflange parka als jas. De koppel (riem) wordt onder de parka
gedragen. Dit besluit was al eerder genomen. In het eerste ontwerp zou
de koppel over de parka heen gedragen worden, maar dan zouden
politiemensen bij het uitdoen van hun jas eerst hun koppel met wapens
moeten afleggen. De koppel over de parka kon ook door belagers
makkelijk vastgegrepen worden. Deze beide aspecten maakten het onveilig
de koppel over de jas heen te dragen. 
In het nieuwe model kunnen politiemensen via splitten met ritsen in de
parka bij hun pistool en pepperspray. Wel wordt nog gekeken naar het
snel kunnen grijpen naar de reservepatroonhouder. Mogelijk leidt dit
nog tot kleine aanpassingen. 
 
Op de rug van blouson en parka staat op een flap het woord 'politie'.
Deze flap is weg te vouwen en af te sluiten met een rits. De
bevestiging is aangepast, zodat de flap niet als 'handvat' door
belagers gebruikt kan worden. 
 
Op termijn verdwijnt het leren jack. Maar omdat sommige politiemensen
erg hechten aan het leren jack, mogen zij het tot 2015 blijven dragen
als zij het nu al hebben. De laatste leren jacks kunnen tot en met 31
december 2007 besteld worden voor degenen die het ook nu al hebben. Met
ingang van 13 januari 2005 (de datum van het overleg met de
politiebonden) kunnen politiemensen die nu nog geen leren jack hebben,
er echter geen meer bestellen. Ook aspiranten krijgen vanaf deze datum
geen leren jack meer.  
Volgens Remkes en de politiebonden moet het uniform niet alleen gezag
uitstralen, maar ook duidelijk maken dat de politie open, benaderbaar
en sympathiek is. Verder heeft de betere kwaliteit van moderne stoffen
de doorslag gegeven voor de keuze voor een nieuw stoffen
jack.  
 
De huidige koppel met veiligheidsbevestiging 'beltkeeper' blijkt in de
praktijk niet te bevallen. Afgesproken is dat er uiterlijk in het
voorjaar van 2006 een nieuw model ingevoerd zal zijn. Remkes heeft
toegezegd dat in de tussentijd politiemensen vrij zijn om zelf een
ander merk of type koppel te kiezen.  
 
Het overhemd van alle politiemensen wordt wit. Nu wordt in sommige
korpsen nog een lichtblauw overhemd gedragen, maar dat is niet meer in
productie. Minister Remkes heeft de politiebonden toegezegd dat
iedereen zeven in plaats van vijf overhemden krijgt (zowel met korte
als met lange mouw, totaal dus 14 overhemden). Dit in verband met het
soms veelvuldig moeten verschonen en dus wassen. 
 
Geen cap   
De politie krijgt geen cap, maar houdt vooralsnog de platte pet als
onderdeel van het vernieuwde uniform. De oorspronkelijk ontworpen cap
kwam op onderdelen slecht uit de draagproeven. Veel politiemensen
vonden de cap te weinig gezag uitstralen. Ook het publiek was verdeeld,
bleek uit onderzoek. Terwijl andere kledingstukken van het vernieuwde
uniform door zo'n 70 àƒÆ’  75 procent van het publiek positief werden
beoordeeld, gold dat voor de cap maar voor ruwweg 50 procent. 
Wel zal gekeken worden naar andere hoofddeksels, die onder bepaalde
omstandigheden in het politiewerk beter geschikt zijn. De huidige
bontmuts blijft voor winterse weeromstandigheden voorlopig onderdeel
van het kledingpakket, totdat in het algemeen over hoofddeksels voor
verschillende omstandigheden een nieuwe keuze is gemaakt. 
 
Overige standaardkledingstukken en regels   
In februari vorig jaar werden Remkes en de politiebonden het al eens
over andere onderdelen van het vernieuwde uniform: tuniek
(colbertjasje), overjas, zomerpantalon, winterpantalon voor mannen,
zomerhandschoenen, regenbroek, trui, sokken, stropdas, slip-over, hoed
voor vrouwen en pet.  
Het ministerie en de drie politiebonden zijn het nu ook eens geworden over de winterpantalon voor vrouwen. 
Over de uitvoering van winterhandschoenen zal later worden gesproken.
Het gaat er hier om de optimale combinatie te vinden van voering tegen
kou, snijveiligheid en toch voldoende soepelheid om pistool en
pepperspray met handschoenen te kunnen gebruiken. Er liggen
proefmodellen voor winterhandschoenen klaar om getest te worden. Ook
wordt gevraagd wat de ervaringen met winterhandschoenen in Canada en
IJsland zijn. 
 
Politiemensen die op medisch advies of vanwege hun lichaamsmaten
maatkleding, maatschoenen of afwijkende confectieschoenen nodig hebben,
kunnen dit altijd krijgen. Totdat er centraal een nieuws assortiment
schoenen is gekozen, zijn politiemensen vrij zelf schoenen aan te
schaffen, zolang dit past binnen het beleid van het eigen korps. 
Hoewel de stoffen van de standaardkleding voldoen aan alle
anti-allergienormen, kunnen politiemensen die bijvoorbeeld allergisch
zijn voor wol, ook kleding van een aangepaste stof krijgen. 
 
Over de draagwijze van de kleding zal minister Remkes geen landelijke
regels vaststellen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over het dragen van
overhemden met lange of korte mouw en het dragen van pet of hoed. Hij
laat dit over aan het overleg tussen korpsen en de ondernemingsraden.
Ditzelfde geldt voor het vaststellen van wasvergoedingen.  
De hoofdcommissarissen zullen onderling afspraken maken om zo veel
mogelijk te zorgen voor uniformiteit van de regels in heel Nederland.
Maar door het overleg van de verschillende hoofdcommissarissen met hun
eigen ondernemingsraden in de korpsen, kunnen er toch regionale
verschillen ontstaan. Voor bepaalde aspecten zal eventueel regionaal
overleg gevoerd moeten worden met de politiebonden. 
 
Speciale kleding voor bijzondere groepen   
De afspraken die nu gemaakt zijn gelden voor de politiemensen in de
basispolitiezorg, de wijkzorg etc. Later zal nog gekeken worden naar de
kleding van politiemensen in bijzondere functies, zoals mobiele
eenheid, hondenbegeleiders, politie te water, verkeersdienst en
politiemensen op mountainbike of te paard etc.. Dan zal ook gekeken
worden naar een werkbroek voor politiemensen in de reguliere
basispolitiezorg die met regelmaat in vuile of moeilijke omstandigheden
moeten werken (opspringende vlooien in vervuilde panden, kruipwerk,
vieze ondergrond, etc.). 
Het is niet de bedoeling dat korpsen naast de vastgestelde uniformen
nog andere, eigen uniformen vaststellen voor bijzondere groepen van hun
personeel (bijvoorbeeld voor baliemedewerkers). Politiemensen werken
dus ofwel in een landelijk vastgesteld uniform, ofwel in hun eigen
kleding. 
         
Onderzoek  
Bij het ontwerp van het vernieuwde uniform is gekeken naar veiligheid,
draagcomfort en uitstraling (herkenbaarheid, uitstraling van gezag,
benaderbaar zijn, er verzorgd uitzien) en het bereiken van meer eenheid
(uniformiteit). 
 
De vernieuwde kledingstukken zijn getest in draagproeven. Dit heeft tot
verschillende aanpassingen in de eerste ontwerpen geleid, zoals het
aanbrengen van capuchons, verandering van de rugflap, en het dragen van
koppel met wapens onder de parka.  
 
Ook zijn de verschillende kledingstukken technisch getest in een
laboratorium. Zo blijken de parka en blouson voldoende bescherming
tegen kou te bieden. Wel wordt nog gekeken of een blouson met langer
rugpand (of een andere aanpassing) voor politiemensen op mountainbikes
mogelijk is, tegen optrekkende kou bij voorovergebogen zit op de
fiets. 
 
TNS NIPO heeft een representatief onderzoek gedaan naar wat het publiek
vindt van de vernieuwingen van het politie-uniform, vooral over de
uitstraling daarvan. Het herziene uniform blijkt iets beter te scoren
dan het huidige. Een grote meerderheid (74 procent) van het publiek
vindt het vernieuwde uniform goed passen bij de politie. Volgens TNS
NIPO is dat een opvallend resultaat, aangezien mensen het vernieuwde
uniform in de dagelijkse praktijk nog niet hebben kunnen
zien.  
Daarnaast kon iedereen via de website www.ministerremkes.nl zijn mening
geven. Hierop zijn ruim 1400 reacties binnen gekomen. Zoals verwacht
waren de reacties niet representatief voor de Nederlandse bevolking.
Toch heeft minister Remkes ook deze reacties serieus genomen. Voor de
standpunten van de politiebonden zijn vooral de raadplegingen in eigen
kring doorslaggevend geweest. 
 
Invoering   
Het vernieuwde uniform wordt niet in à©à©n klap, maar stapsgewijs
ingevoerd. Op het moment dat de huidige contracten voor kledingstukken
aflopen, wordt het nieuwe model aangeschaft. Hierdoor zijn er geen
extra kosten voor de korpsen. Korpsen kunnen er echter voor kiezen
beeldbepalende kledingstukken als parka en blouson in à©à©n keer in te
voeren. In dat geval zijn de kosten voor vervroegde afschrijving van de
oude kledingstukken voor het politiekorps. 

Bekijk foto's van het nieuwe politie-uniform:

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular