De onderhandelingen over de nieuwe CAO
voor de rijksambtenaren die op 1 januari 2007 moet ingaan, zijn
vandaag vastgelopen. Ondanks intensieve pogingen tot elkaar te
komen, hebben minister Remkes en de bonden voor het
overheidspersoneel vandaag gezamenlijk geconstateerd dat er een
niet te overbruggen verschil is tussen wat de minister wil bieden
en de looneisen van de bonden.

De bonden eisen voor 2007 in totaal ruim 5
procent extra aan primair loon. De minister

heeft laten weten nog niet in de buurt van
de helft van deze looneis te willen komen. De minister vindt dat de
bonden een volstrekt onverantwoorde looneis op tafel leggen. De
beloning van de rijksambtenaren ten opzichte werknemers in andere
overheidssectoren en in de markt rechtvaardigt geenszins een
dergelijke looneis. Voor de arbeidsmarktpositie van de sector Rijk
geldt hetzelfde; er zijn momenteel geen wezenlijke knelpunten in de
personeelsvoorziening. Ten slotte verhoudt de looneis van de
vakbonden zich ook niet met de wenselijkheid van een gematigde
(loonkosten) ontwikkeling in Nederland. De minister is daarom
teleurgesteld in de opstelling van de vakbonden.

bron:BZK