Minister Remkes vindt een nader, onafhankelijk onderzoek naar de
politie-inval op 10 november in de Antheunisstraat in het Haagse
Laakkwartier niet nodig. Dat heeft hij burgemeester Deetman van Den
Haag laten weten.
 
 
De AIVD wist op het moment van de politie-inval niet dat de twee
verdachten daar handgranaten hadden. Ook had de AIVD geen informatie
over eventuele aanwezigheid van vuurwapens in het pand. Wel heeft de
AIVD in de nacht voor de inval gewaarschuwd dat gezien het profiel van
de verdachten wel rekening gehouden moest worden met de aanwezigheid
van vuurwapens.  
Het Openbaar Ministerie (Landelijk Parket), de Nationale Recherche
(KLPD) en de regiopolitie Haaglanden (inclusief het arrestatieteam)
waren voorafgaand aan de inval op de hoogte van alle beschikbare
relevante informatie van de AIVD. De informatie over de gevaarzetting,
m.a.w. het risico dat van de verdachten uitging, is tot aan het moment
van de inval met alle betrokkenen gedeeld.  
 
Meer in het algemeen laat minister Remkes aan burgemeester Deetman
weten dat de operaties van de AIVD geheim zijn. Slechts de uitvoerders
en hun ambtelijk en politiek verantwoordelijken zijn van AIVD-operaties
op de hoogte.  
Op het moment dat het Openbaar Ministerie op aangeven van de AIVD
besluit tot een ingreep tegen (potentiële) terroristen, wordt uiteraard
wel alle beschikbare relevante informatie ter beschikking gesteld.
 
Ook wordt de burgemeester ingelicht als uit informatie van de AIVD
blijkt dat er daadwerkelijk een veiligheidsrisico bestaat of als er
sprake is ven een (dreigende) verstoring van de openbare orde en
veiligheid. Omdat dit in Den Haag in de maanden voorafgaand aan de
inval in de Antheunisstraat niet aan de orde was, is burgemeester
Deetman niet over de AIVD-operatie geïnformeerd.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties