Minister Remkes gaat het misbruik van het alarmnummer 1-1-2 keihard
aanpakken. Mensen die misbruik maken zullen sneller en eenvoudiger
bestraft worden. Misbruikers met een mobiele telefoon worden bestookt
met sms-jes om hen te wijzen op hun onverantwoordelijke gedrag. De
mobiele telefoons van eigenaren die niet zijn te achterhalen - als de
SIM-kaart niet is geactiveerd of bij een pre-paidtelefoon - worden bij
misbruik simpelweg geblokkeerd. In telefooncellen van waaruit malloten
1-1-2 misbruiken worden camera's opgehangen om hun identiteit te
achterhalen.
 
 
Deze maatregelen kondigt minister Remkes van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties vandaag aan in een brief aan de Tweede Kamer.  
 
Het alarmnummer 1-1-2 is bedoeld voor spoedeisende gevallen waarbij
elke seconde telt. Bij driekwart van de 6 miljoen telefoontjes per jaar
naar het alarmnummer 1-1-2 is sprake van misbruik, bij gesprekken vanaf
een mobiele telefoon loopt dit misbruik op tot 85%. Het misbruik is
divers: 'broekzakbellers' die per ongeluk 1-1-2 bellen, mensen die voor
nietszeggende voorvalletjes het alarmnummer bellen, schooljeugd die op
woensdagmiddag en tijdens schoolvakanties niets beters heeft te doen
dan 1-1-2 bellen en malloten die veelvuldig de 1-1-2-meldkamer
lastigvallen. Het misbruik brengt mensenlevens in gevaar en moet daarom
teruggedrongen worden.  
 
Om te beginnen worden momenteel de 1-1-2-centrales dusdanig aangepast,
dat - wanneer de abonneegegevens bekend zijn - tijdens het gesprek niet
alleen het telefoonnummer, maar ook de naam van de abonnee en de
bijbehorende adresgegevens zichtbaar worden. Dit heeft grote voordelen
bij zowel bonafide als bij malafide oproepen.  
 
Volgens de Telecommunicatiewet is vervolging van misbruik alleen
mogelijk volgens artikel 142 van het wetboek van strafrecht. Dit is een
arbeidsintensieve en kostbare procedure. Daarom worden in de praktijk
alleen notoire gevallen van misbruik vervolgd. Minister Remkes wil dat
in minder ernstige gevallen bestraffing door middel van administratieve
afhandeling mogelijk is.  
 
In een aantal regio's zijn proeven gedaan met de zogenaamde
voicemail-bom. Hierbij worden in geval van beperkt misbruik
geautomatiseerd waarschuwingsboodschappen naar de desbetreffende
mobiele telefoons gezonden. Hoewel dit niet in alle gevallen van
misbruik via een mobiele telefoon toegepast kan worden (niet altijd is
het telefoonnummer bekend) zijn de resultaten dermate positief dat
Remkes besloten heeft om deze voice-bommethode landelijk in te voeren.
 
 
In lang niet in alle gevallen zijn bij mobiele telefoons gegevens van
de eigenaar te achterhalen. Het wordt van groot belang geacht om, in
geval van incidenten, zo laagdrempelig mogelijk de hulpdiensten te
kunnen alarmeren. Hierdoor is het mogelijk om met een mobiele telefoon
zonder SIM-kaart, toch 1-1-2 te bereiken. In deze gevallen en bij de
pre-paid telefoons zijn de abonnee gegevens niet bekend en wordt
anoniem gebeld. In deze gevallen kunnen de eerder voorgestelde
maatregelen om misbruik tegen te gaan niet ingezet worden. Remkes wil
dat deze telefoons op afstand geblokkeerd worden.   
 
Misbruik via het 'vaste' telefoonnet is relatief beperkt en gemakkelijk
te traceren. Dit doordat bij iedere oproep naar 1-1-2 het
telefoonnummer wordt meegezonden en de abonneegegevens daardoor bekend
zijn. Verreweg het meeste misbruik van 1-1-2 via het vaste net wordt
daarom gemaakt via telefooncellen. Bij 1-1-2 is wel bekend vanuit welke
telefooncel het misbruik gepleegd wordt. Sporadisch wordt, wanneer er
sprake is van zeer ernstig misbruik, door de politie wel gepost. Maar
deze methode is dermate arbeidsintensief, dat dit middel slechts zeer
zelden ingezet wordt. In telefooncellen van waaruit regelmatig
misbruikoproepen worden gepleegd zullen daarom camera's gehangen
worden. De minister heeft het sterke vermoeden dat simpelweg het
plaatsen van stickers dat er camera's geplaatst zijn om misbruik van
1-1-2 te voorkomen, preventief zal werken.  
 
Er zijn mensen die notoir misbruik maken van 1-1-2. Dit betekent een
grote belasting voor de centralisten en bovendien worden andere,
valide, noodoproepen belemmerd. De 1-1-2-oproepen van personen die
regelmatig misbruik plegen en hier al meerdere malen voor vervolgd en
gestraft zijn, zullen afgehandeld worden buiten het normale
1-1-2-circuit om.

Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties