Minister Remkes trekt dit jaar 3,4 miljoen euro uit om vernieuwingen bij de politie te stimuleren. Bijzondere aandacht krijgt de inzet van allerlei technologische mogelijkheden in het politiewerk. Naar verwachting resulteert dit in een sterke groei van de effectiviteit en efficiency van het politieoptreden. Met de nieuwe subsidieregeling krijgen politiekorpsen de gelegenheid kansrijke technologische toepassingen in de praktijk te testen. Maar ook andere vernieuwingsprojecten kunnen subsidie krijgen, zoals nieuwe methoden om criminele activiteiten te verstoren of te voorkomen 'tegenhouden'), om geweld tegen te gaan of om zware of georganiseerde misdaad te bestrijden. Ook andere onderwerpen die centraal staan in het Veiligheidsprogramma van het kabinet, kunnen voor subsidie in aanmerking komen. 

In het politiewerk is sprake van een snelle opkomst van vele technologieën. Toepassingen als DNA-onderzoek, GPS-plaatsbepaling, intelligente camera's, beeldbewerking en videoconferentie zijn de politie behulpzaam. Robotsnuffelaars (detectie biologische en chemische sporen) en neurologische toepassingen (leugendetectie op basis van hersenactiviteit) zijn wellicht toepassingen van de toekomst. Het is niet meer ver weg dat de informatiegestuurde politie op de plaats van een delict onderzoek doet met een 'labaratorium on a chip', waarbij ter plekke DNA-sporen, vingerafdrukken en andere sporen worden vergeleken met verschillende databanken. Verdachten kunnen dan direct worden opgespoord. Handhaving en toezicht worden vergemakkelijkt doordat agenten op straat gegevens als foto's, videobeelden en geluid kunnen doorzenden en ontvangen. Door patroon-, gezichts- en geluidsherkenning worden zo objectief en gericht mogelijk verdachte omstandigheden gedetecteerd. 
 
Minister Remkes wil graag het tempo van de zoektocht naar kansrijke technologische toepassingen versnellen, zodat deze de veiligheid kunnen vergroten. Op grond van ervaringen met de verschillende projecten kan de afweging worden gemaakt of het zinvol is de technologische toepassing breed in te voeren. 
 
bron:BZK