Het online marketingbureau Onetomarket B.V., gevestigd in Arnhem heeft, in het kader van haar groeistrategie, Renà© Bickel benoemd tot algemeen directeur. Hij bekleedt deze functie sinds 1 oktober 2005. CEO Jac van Ommen kan zich hierdoor meer gaan richten op business development en relatiebeheer. Kees van Keulen trad eerder dit jaar toe tot het managementteam. Het managementteam van Onetomarket is met de toetreding van Renà© Bickel toegerust voor zowel het realiseren van de beoogde groeidoelstellingen binnen Nederland alsook voor de Europese expansie.

 

Renà© Bickel, voormalig directeur van World Online, is medeoprichter van Metrics and More B.V., een actiegericht Customer Relationship Management (CRM)-adviesbureau. Metrics & More is tevens initiatief-nemer van de CRM Service Cycle, een samenwerkingsverband van bedrijven die gezamenlijk alle deeltrajecten voor een succesvolle CRM-implementatie kunnen leveren. Onetomarket maakt deel uiB.V. t van deze CRM Service Cycle. Volgens Jac van Ommen staatis de ?de aanstelling van Renà© Bickel tevens borg voor een juiste brug tussen een toegevoegde waarde voor Onetomarket B.V. op het gebied van CRM en online marketing en CRM, waarmee Onetomarket zich in de nabije toekomst ook duidelijk zal positioneren.

Onetomarket B.V., opgericht in 2000, is een online marketingbureau dat zich met name toelegt op zoekmachinemarketing. Door het bieden van volledige geïntegreerde services speelt Onetomarket in op de behoefte van opdrachtgevers om de online resultaten doorlopend te verbeteren. Meetbaarheid van effectiviteit wordt mogelijk gemaakt door inzet van ProgramSeven, een webgebaseerde rapportage en analyse omgeving die ter beschikking wordt gesteld aan opdrachtgevers.

Onetomarket werkt voor haar opdrachtgevers vanuit de overtuiging dat er meetbare resultaten worden geboekt. Meetbaarheid niet alleen in termen van de hoeveelheid sitebezoekers maar juist ook in termen van de kwaliteit van het sitebezoek. In dit kader hanteert Onetomarket resultaatgebonden afrekenmodellen. Overeenkomsten op basis van "Cost per Sale", "Cost per Booking", "Cost per Lead" of "Cost per Request" zijn aantrekkelijke opties om tot een kosteneffectieve samenwerking te komen. Een aantal opdrachtgevers van Onetomarket in binnen- en buitenland maken al geruime tijd gebruik van deze mogelijkheden.

bron:Oneto