Renà© Paas, nu CDA-wethouder stadsbeheer, milieu, volksgezondheid, sport en internationale betrekkingen in Groningen, wordt door het Algemeen Bestuur van het CNV voorgedragen als kandidaat-voorzitter van de CNV Vakcentrale.

Hij heeft de kwaliteiten om binnen afzienbare tijd het nieuwe gezicht van het CNV te zijn en daar verder inhoud aan te geven", aldus Bert van Boggelen, voorzitter van de selectiecommissie en algemeen secretaris van het CNV. "Bovendien heeft hij in zijn jaren als wethouder geleerd om in een complexe politieke omgeving zaken voor elkaar te krijgen. Met die ervaring zal hij ook snel zijn weg weten te vinden in de polder."

Binnen het CDA was Paas in 1994, in 2002 en in 2003 betrokken bij het opstellen van het verkiezingsprogramma. Dit geeft zijn verbondenheid met het christelijk sociaal gedachtegoed weer, een van de criteria waarop een nieuwe voorzitter gezocht is. Van Boggelen: "Met Paas krijgen we bovendien een voorzitter die vrij onbevangen tegen Haagse zaken aankijkt. Dat vinden wij een grote plus. Wij hebben hem in de gesprekken leren kennen als een allround bestuurlijk leider, met het hart op de goede plaats en een goed oog voor het politieke spel van krachten en machten waarbinnen een topbestuurder functioneert."

De voorzitter van de selectiecommissie verwacht daarnaast dat de 38-jarige Paas een goede bijdrage kan leveren aan de interne vernieuwing van het CNV, onder andere door zijn scherp analytisch vermogen. "Paas zal het debat dat het CNV de komende maanden aangaat met de leden over de maatschappelijke agenda voor de komende jaren, goed kunnen leiden en waar nodig van nieuwe impulsen voorzien", aldus Van Boggelen. "Hij heeft bovendien een sterk ontwikkeld gevoel voor het nemen en dragen van maatschappelijke verantwoordelijkheid."

Op 30 mei is de Algemene Vergadering van het CNV. Het is de bedoeling dat Paas hier officieel gekozen wordt tot voorzitter. In augustus zal hij dan officieel beginnen in zijn nieuwe functie.

bron:CNV