Na twee succesvolle jaren is het mandaat
van René Van der Linden als Voorzitter van de Parlementaire
Assemblee van de Raad van Europa (PACE) opnieuw met een jaar
verlengd. De meer dan 600 leden van de PACE waren unaniem in de
herverkiezing.

Zichtbaar

Onder het voorzitterschap van Van der
Linden (vanaf januari 2005) is de zichtbaarheid van de Raad van
Europa sterk toegenomen, de relaties met de nationale parlementen
zijn fors verbeterd en speelt de PACE een groeiende rol als centrum
voor de interculturele en interreligieuze dialoog op het Europese
continent.

Bemiddeling

De relatie en dialoog met niet
EU-lidstaten op het Europese continent heeft altijd de aandacht
gehad van Van der Linden. Zo heeft de PACE een belangrijke rol
gespeeld in de bemiddeling tussen Rusland en Georgië en ook
het recente bezoek van de Voorzitter aan Wit-Rusland was zeer
succesvol. Van der Linden heeft de hervormingsgezinden in
Wit-Rusland de instrumenten van de Raad van Europa aangeboden om
een nauwere relatie met de Europese structuur te kunnen opbouwen.
Het was jaren geleden dat een hoge politieke functionaris
Wit-Rusland had bezocht, en Van der Linden zijn bezoek werd dan ook
als hoopvol en baanbrekend bestempeld.

Traditie

In zijn openingsspeech gisteren kondigde
Van der Linden aan dat in het voorjaar van 2007 de aftrap zal
worden gegeven voor een nieuwe PACE-traditie: een jaarlijks debat
over de mensenrechten en democratie in Europa. Dit debat moet op
nationaal niveau een vervolg krijgen met activiteiten en debatten
over o.a. racisme en xenofobie en de strijd tegen geweld in het
dagelijkse leven.

Prioriteiten

Andere prioriteiten die Van der Linden
voor het jaar 2007 heeft gesteld zijn een

versterking van de samenwerking met het
Europees Parlement, een versterkte interculturele en
interreligieuze dialoog en een toekomst gerichte aanpak van het
partnerschap met Rusland. Ook zal Voorzitter Van der Linden zich
blijven inzetten voor het democratiseringsproces in
Wit-Rusland.

Geloofwaardig leiderschap

Het onderzoek naar de geheime CIA detentie
centra zal komend jaar worden doorgezet. Van der Linden verwees
daarbij naar de woorden van de directeur van 'Human Rights
Watch': aangezien de Verenigde Staten er niet in slagen
geloofwaardig leiderschap te tonen op het gebied van mensenrechten,
moet Europa die taak op zich nemen. De waarden en normen waarvoor
de PACE staat, moeten uitgedragen worden binnen Europa, maar zeker
ook over de Europese grenzen. Van der Linden voegde daaraan toe dat
hij in 2007 hoopt op groter succes voor de campagne voor de
afschaffing van de doodstraf, te beginnen bij de landen met een
waarnemerstatus bij de Raad van Europa, Japan en de Verenigde
Staten; maar ook de Europese buurlanden Kazachstan en
Wit-Rusland.

Grondrechtenbureau

Voorzitter Van der Linden riep ten slotte
nogmaals op de werkzaamheden van de Raad van Europa niet te
dupliceren in het nieuwe Bureau van de Europese Unie voor de
Grondrechten. De Raad van Europa lidstaten die dwars lagen bij het
vaststellen van het budget voor de Raad in 2007, zijn verbazing
wekkend genoeg dezelfde landen die akkoord gingen met de oprichting
van een Bureau dat miljoenen per jaar zal kosten en mogelijk werk
van de Raad van Europa zal dupliceren.

bron:Eerste Kamer