Dieren- en plantensmokkelaars krijgen meer kansen door een reorganisatie bij de Algemene Inspectie Dienst (AID), zegt SP-Kamerlid Krista van Velzen. De inspectiedienst van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid geeft ruim tien ambtenaren van de groep natuurbescherming een andere functie. Volgens Van Velzen zet hij met deze maatregelen belangrijke expertise buitenboord.

dierensmokkel

De maatregel houdt verband met het uitlekken van geheime documenten, waaruit blijkt dat Nederlanders de spil vormen in de internationale dierenhandel. Minister Veerman (LNV) heeft in antwoorden op Kamervragen van de SP over dit onderwerp toegegeven dat er Nederlanders betrokken zijn bij de illegale handel. In tegenstelling tot Van Velzen en ook de Dieren bescherming, denkt Veerman dat de verplaatsing van medewerkers de opsporing niet in gevaar brengt. De AID stelt dar de kennis `in huis'blijft en ook de opsporing zou er niet onder leiden.

Van Velzen wil van de minister weten of de roulatie een strafmaatregel is. Voor enkele ambtenaren zou geen vervangende functie zijn. "Veerman kan beter de functieroulatie terug draaien en de opsporingscapaciteit vergroten. Ik heb herhaaldelijk gesteld dat de minister niet genoeg doet om deze smokkelaars aan te pakken. Nu gooit hij kind met badwater weg door de mensen met expertise uit hun vak te zetten. Opnieuw zijn de smokkelaars de grote winnaars."

In de uitgelekte overheidsrapporten is sprake van uiteenlopende smokkelmethoden. Zo worden papegaaien in colaflessen binnengesmokkeld. Reptielen als gekko's zitten bij de illegale invoer soms verstopt tussen gifslangen.

bron:SP