Techno Service Nederland (TSN), een dochteronderneming van Connexxion, gaat reorganiseren. Hierbij komen circa 250 arbeidsplaatsen te vervallen. De reorganisatie betreft vaste medewerkers, medewerkers met een tijdelijk dienstverband en uitzendkrachten. Er zal een sociaal plan worden opgesteld. Insteek daarbij is het begeleiden naar ander werk. 

 
De afgelopen jaren is TSN in zwaar weer terecht gekomen. Connnexxion Openbaar Vervoer is de grootste klant van TSN; alle bussen zijn in onderhoud bij het bedrijfsonderdeel. Als gevolg van diverse aanbestedingen, waarbij nieuw materieel wordt gevraagd, is het wagenpark drastisch verjongd. Een ontwikkeling die de komende twee jaar nog door zal gaan. Het gevolg is dat er veel minder onderhoud nodig is voor de nieuwe bussen. Een tweede oorzaak ligt in het feit dat door de verslechterde economie het werk voor derden sterk is verminderd.  
 
Een analyse heeft aangetoond dat het voortzetten van huidige beleid tot een fundamenteel verlies zal leiden. Dit heeft de directie van Connexxion doen besluiten nu in te grijpen waardoor eind 2006 naar verwachting weer zwarte cijfers wordt geschreven. In het najaar van 2005 wordt een strategisch plan voor de toekomst gepresenteerd. 
 
Vandaag zijn de Ondernemingsraad van TSN en de vakorganisaties geïnformeerd. De Ondernemingsraad zal om advies gevraagd worden en de vakorganisaties worden voor overleg uitgenodigd om ondanks de slechte situatie waarin TSN verkeert tot een aanvaardbaar sociaal plan te komen. 
 
Techno Service Nederland heeft ongeveer 1000 medewerkers in dienst. Bij Connexxion Holding zijn ruim 14.000 medewerkers werkzaam.  
 
bron:Connexxion