IBM Nederland gaat op grote schaal individuele vrijwillige vertrekregelingen aanbieden aan haar medewerkers. De Unie twijfelt aan het à¢vrijwilligeࢠkarakter van de vertrekregeling à¢Het is onduidelijk welke selectiecriteria worden gebruikt en of medewerkers een aanbieding vrijblijvend naast zich neer kunnen leggen.ࢠDat zegt Babet Hendriks, bestuurder bij De Unie, die dagelijks wordt benaderd door verontruste IBM medewerkers.

De Unie is officieel nog niet geïnformeerd over de omvang van de reorganisatie en de sociale gevolgen, maar verwacht dat IBM 200 àƒÆ’  300 banen schrapt in Nederland. Het wereldwijde computerconcern maakte begin mei bekend 10.000 tot 13.000 arbeidsplaatsen te willen schrappen, waarvan het merendeel in Europa. à¢Het lijkt erop dat de reorganisatie inmiddels ook in Nederland in gang is gezetà¢, zegt Hendriks.

IBM Nederland vraagt geen collectief ontslag aan, maar voert de reorganisatie uit op basis van vrijwilligheid. De Unie juicht deze methode in beginsel toe, maar vraagt zich echter wel af hoe vrijwillig à¢vrijwilligࢠis. Hendriks: à¢Het zou mooi zijn als mensen werkelijk een vrije keuze hebben, maar de medewerkers die nu een aanbod tot vrijwillig vertrek krijgen, horen daarbij dat weigering zou kunnen leiden tot overplaatsing naar zogenaamde à¢Surplus groepenà¢. Wat de gevolgen daarvan zijn is voor betrokkenen niet duidelijk. Dit neigt naar vrijwilligheid met de rug tegen de muur.à¢

De Unie is niet per definitie tegen individuele vertrekregelingen. à¢IBM zou zich maatschappelijk van zijn goede kant laten zien wanneer de rekening van deze internationale operatie niet resulteert in stijging van de werkloosheid en dus niet wordt neergelegd bij de B.V. Nederland. Dus als medewerkers en werkgever op een ordentelijke wijze tot een afspraak kunnen komen die voor beide partijen aanvaardbaar is, verkies ik die methode boven collectief gedwongen ontslag.à¢

De Unie heeft intussen wel haar zorg verwoord en om opheldering gevraagd aan de Country General Manager van IBM Nederland.

bron:De Unie