Bijna 60 procent van de reparatiebedrijven voor tankschepen die de Arbeidsinspectie heeft gecontroleerd, waren niet alert genoeg op brand- en explosiegevaar. Zij verzuimden na de start van hun werkzaamheden regelmatig te meten of zich gevaarlijke gassen in de schepen bevonden. Toch beschikten de meeste bedrijven over de juiste meetapparatuur. Het resultaat is zorgwekkend omdat in de laatste vijftien jaar bij het werk in besloten ruimtes in onder meer tankschepen veertig dodelijke slachtoffers vielen.

De inspectiedienst heeft tot begin dit jaar bij ruim 70 reparateurs geïnspecteerd. De nadruk lag op maatregelen om de gevaren van verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand en explosie te voorkomen. In tanks op tankschepen komt het regelmatig voor dat er resten van brandbare vloeistoffen achterblijven. Ook kunnen zich in de besloten ruimtes explosieve gassen en dampen vormen.

Opmerkelijk is volgens de Arbeidsinspectie dat de reparatiewerven vaak te weinig wisten over het werken met gevaarlijke stoffen. Niet alleen gegevens over de risico’s ontbraken maar ook was er te weinig kennis om controlemetingen te kunnen uitvoeren. Verder schortte het bij sommige bedrijven aan kennis over de werking en het onderhoud van meetapparatuur. Dat geldt zowel voor werknemers als voor managers. De werkgeversorganisatie onderkent dit probleem en is bezig met de opzet van een opleiding die de lacunes moet opvullen.

bron:SZW