(Persbericht) Amsterdam, 19 januari 2011 Vandaag is de website www.reparatiebuddy.nl officieel gelanceerd. Op deze online marktplaats voor reparaties kunnen alle bezitters van een voertuig gratis een reparatie plaatsen. Ingeschreven garages en monteurs krijgen automatisch bericht van een reparatie binnen hun regio en kunnen gedetailleerd reageren op een oproep. Met de nieuwe online marktplaats voor reparaties kunnen garages en monteurs snel hun bestaande klantenbestand uitbreiden. Een voertuigbezitter krijgt met www.reparatiebuddy.nl vooraf de gewenste duidelijkheid over de geleverde prestaties en gemaakte kosten. Voor steeds meer voertuigbezitters in Nederland zijn de torenhoge rekeningen een grote bron van ergernis. Alleen al in 2010 beboette de Nederlandse politie 410.000 automobilisten die mede door de impact van de financiële crisis - de verplichte APK-keuring ontdoken.

Reparaties en APK-keuring worden steeds vaker genegeerd

à¢â‚¬Å“Qua timing kan de lancering van reparatiebuddy.nl dus niet beter!à¢â‚¬, stelt Daniël Winters, eigenaar van Reparatiebuddy.nl. à¢â‚¬Å“We lezen met z‘˜n allen steeds vaker dat de bezitters van een voertuig de kosten van een reparatie of een APK-keuring niet meer kunnen betalen en deze daardoor negeren. Ook de ergernis over onduidelijke en te hoge rekeningen neemt snel toe in Nederland. Een zorgwekkende ontwikkeling want voertuigbezitters worden steeds argwanender voor het laten uitvoeren van noodzakelijke reparaties en hierdoor lopen garages en monteurs broodnodige omzet mis.à¢â‚¬ De nieuwe website www.reparatiebuddy.nl biedt zowel de eigenaar van een voertuig als de vakspecialist ruimte om transparant zaken te doen. Een voertuigeigenaar kan exact aangeven welke reparatie moet worden uitgevoerd en een garage of monteur kan binnen een gesloten veilingsysteem - hier gedetailleerd een aanbieding op uitbrengen. à¢â‚¬Å“Elke garage en monteur kan zo zijn eigen prijsstelling kiezen, gebaseerd op eigen kosten en overhead. Hier profiteren zowel de garagehouder als de opdrachtgevers van: de ideale verhouding tussen prijs en kwaliteit is voor iedereen anders, maar wordt op deze manier wel inzichtelijk!à¢â‚¬

Performance garage stimuleert groei nieuwe klanten

à¢â‚¬Å“Na een uitgevoerde reparatie geeft de voertuigeigenaar een beoordeling over de garage of monteur die de reparatie heeft uitgevoerdà¢â‚¬, vervolgt Winters. à¢â‚¬Å“Zo kunnen voertuigeigenaren die een aanbieding ontvangen zich een goed beeld vormen van de performance van een garage of monteur. Voor een garage of monteur is een goede klantwaardering een extra stimulans om zo via de website nog meer klanten te verkrijgen. Overigens is de website niet alleen bestemd voor het onderhoud aan auto‘˜s, ook eigenaren van motorfietsen en caravans kunnen gratis een reparatie plaatsen op de website.à¢â‚¬ Inmiddels zijn de eerste reparaties al geplaatst en kunnen garages en monteurs zich inschrijven en reageren op het aanbod. Binnenkort wordt er gestart met tal van online en offline marketingactiviteiten waarbij radio & televisie niet zullen ontbreken. Gezien het huidige segment zal de website www.reparatiebuddy.nl zich snel een goede en herkenbare positie verwerven binnen de reparatiemarkt in Nederland. De verwachting is dan ook dat de website een grote toegevoegde waarde zal hebben voor de omzet groei van garagebedrijven en zelfstandig monteurs.

Over Reparatiebuddy.nl

Reparatiebuddy.nl is d੠website voor alle bezitters van een voertuig die op zoek zijn naar een geschikte garage of monteur. De website biedt transparantie en bespaart alle deelnemende partijen tijd. Direct na plaatsing van een opdracht kunnen alle aangesloten garages en monteurs een passende aanbieding doen. Reparatiebuddy.nl werkt volgens een gesloten veilingsysteem, waardoor garages niet tegen elkaar hoeven op te bieden. Een aangesloten garage of monteur betaalt een lage maandelijkse bijdrage + MAX € 0,50 cent per uitgebracht bod. Reparatiebuddy.nl streeft ernaar om voertuigbezitters op een zeer eenvoudige wijze in contact te brengen met de juiste garage of monteur.