Een ruime meerderheid van de 55 landen die aangesloten zijn bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking Europa (OVSE) heeft afgelopen dinsdag een resolutie aangenomen waarmee besloten is een actieve bijdrage te leveren aan het bevorderen van veiligheid op zee en meer in het bijzonder de strijd tegen de toenemende zeepiraterij. De resolutie was ingediend door het VVD-Kamerlid Ineke Dezentjà© Hamming-Bluemink.

Dezentjà© Hamming pleitte ervoor dat landen onderling informatie moeten gaan uitwisselen en beter moeten gaan samenwerken met de landen die grenzen aan de belangrijke handelsroutes. Bovendien meent ze dat de deelnemende landen technische en militaire ondersteuning moeten aanbieden. De OVSE heeft dit vastgelegd in de Washington Declaration.

Piraterij is al jarenlang een onderschat probleem. "De meeste regeringen wisten niet eens van het bestaan van dit probleem af, maar dat is nu veranderd. Ik ben heel tevreden dat de resolutie is aangenomen", aldus Dezentjà© Hamming. "Nederland zou als echte maritieme en handelsnatie het goede voorbeeld moeten geven, maar helaas is de regering erg terughoudend" aldus Dezentjà© Hamming. "Het stoort me dat de Indonesische regering kennelijk met fluwelen handschoentjes moet worden aangepakt terwijl in de Straat van Malakka bij scheepsbemanningen de kogels om de oren vliegen".

VVD-Kamerlid Dezentjà© Hamming zal als volgende stap de ministers Bot en Kamp vragen hoe zij denken om te gaan met de uitkomst van deze parlementaire vergadering en de aangenomen resolutie. Zij riep de overige 54 parlementen op hetzelfde te doen bij terugkeer in hun landen. Vooral in de Straat van Malakka, een van de belangrijkste handelsroutes ter wereld, neemt de piraterij agressievere vormen aan. In het afgelopen jaar zijn complete schepen gekaapt, zijn verschillende bemanningen gegijzeld voor losgeld en is een tanker gekaapt en meegenomen voor een testvaart. In het jaar 2004 zijn 325 aanvallen van piraten gemeld en overleefden ruim 30 personen deze aanvallen niet. Momenteel worden nog steeds meer dan 60 bemanningsleden vermist. Inmiddels geeft het International Maritime Bureau wekelijks op internet een Piracy Report uit.

bron:VVD