Den Haag, 3 juni 2005. Het college van OPTA, de Onafhankelijke Post en
Telecommunicatie Autoriteit, is tevreden over de resultaten van haar
inspanningen op het terrein van de het bestrijden van spam. Jens
Arnbak, collegevoorzitter van OPTA, stelt: 'de resultaten van het
eerste jaar spambestrijding zijn positief, evenals de toenemende
internationale samenwerking op dit terrein'. Verschillende,
onafhankelijke organisaties hebben vastgesteld dat de hoeveelheid spam
uit Nederland het afgelopen jaar significant is afgenomen. OPTA is
sinds de inwerkingtreding van de vernieuwde telecommunicatiewet, op 19
mei 2004, belast met de bestrijding van deze ongewenste berichten.

OPTA's speciale website, www.spamklacht.nl, werd gedurende het
afgelopen jaar 48.168 keer bezocht. In totaal werden 7114 klachten
ingediend. Het grootste deel, 5996 klachten, betrof spam per email. Met
name over hypotheken, medicijnen en erectie-pillen, kantoorartikelen,
DVD's en replica-merkhorloges. De tweede categorie in omvang was spam
per SMS, waarover 526 klachten werden ontvangen, onder andere over
horoscoop-berichten, moppen en ringtones. Over spam per fax kwamen 235
klachten binnen.

Mede naar aanleiding van de ingediende klachten legde OPTA vier boetes
op en werden 21 waarschuwingen uitgedeeld. Van de in totaal 47
opgestarte onderzoeken werden er zeven afgerond zonder dat er een
sanctie werd opgelegd. De overige zaken lopen nog of zijn aan
buitenlandse zusterorganisaties overgedragen.

Spam is bij uitstek een internationaal verschijnsel. OPTA werkt daarom
in toenemende mate samen met buitenlandse toezichthouders, zoals de
Amerikaanse Federal Trade Commission (FTC). Sinds kort wordt meegewerkt
aan een educatieve campagne tegen het gebruik van 'zombiecomputers'.
Dit zijn PC's van gewone consumenten, waarop door spammers wordt
ingebroken en vervolgens spamberichten worden verstuurd. De
spamverstuurder blijft zo verborgen, terwijl de eigenaar van de PC zich
niet bewust is van dit misbruik van zijn computer. Op initiatief van de
FTC zijn in meer dan 20 landen Internet Service Providers aangeschreven
om hen op het probleem te wijzen en op te roepen (technische)
maatregelen tegen zombiecomputers te nemen en hun klanten actief en
goed voor te lichten over hoe zij hun PC beter kunnen beschermen.

Hugh Stevenson, associate director van FTC's afdeling voor
internationale consumentenbescherming zegt: 'We hebben veel waardering
voor OPTA's bijdrage aan deze campagne. Het is een goed voorbeeld van
de toenemende samenwerking tussen FTC en OPTA bij de bestrijding van
spam'.

Bron: Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit