Arnhem - 26 mei 2008. Tijdens het Factuurcongres op 21 mei 2008 zijn de resultaten van de Factuurmonitor 2008 bekend gemaakt. Daarmee is dit het meest recente onderzoek naar het gebruik van elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking in Nederland en in Europa. Afhankelijk van de vraagstelling zijn de antwoorden van 576 tot 7003 respondenten in de Factuurmonitor 2008 verwerkt.

Belangrijkste bevindingen inzake eFactureren

De aanwezigheid van ERP systemen bij grote bedrijven lijkt een positief effect te hebben op het toepassen van eFactureren. Het tegendeel is het geval bij het MKB. Daar vormen de grote diversiteit en het aantal boekhoudpakketten voor een ‘Chinese Muur’. Zowel aan de zijde van de ontvanger, als aan de zijde van de verzender. Jonge en micro bedrijven vallen weer op doordat zij meer dan het reguliere MKB gebruik maken van eFactureren. Dit komt doordat zij meer gebruik maken van nieuwe en slimme technologie, waaronder ook eFactureren.

Het aantal klanten per organisatie varieert per bedrijfsomvang. De klanten bevinden zich hoofdzakelijk in Nederland, gevolgd door Europa. Het merendeel van de organisaties verwacht binnen drie jaar ook op elektronisch factureren over te zullen gaan stappen. De ‘financiële’ afdeling speelt bij die stap een belangrijke rol.

De verwachte voordelen om over te stappen zijn onder meer: kostenbesparing, voldoen aan de wens van de klant (waaronder klantenbinding) en facturen eerder betaald krijgen. De schattingen over de kosten om een papieren verkoopfactuur te verzenden variëren. Een groot deel weet niet wat het vesturen van een papieren factuur gemiddeld kost. Gemiddeld genomen denkt men dat het € 2,- kost om een papieren verkoopfactuur te verzenden. Het per e-mail toezenden van de factuur als PDF document geniet voorlopig de voorkeur als alternatief voor de papieren verkoopfactuur. Er is overigens een tendens naar formaten en kanalen die meer ketendigitalisering en ketenbesparing mogelijk maken. eFactureren biedt veel mogelijkheden om een terugkoppeling te krijgen tegen zeer lage kosten. De belangstelling gaat vooral uit naar de ontvangstbevestiging en leesbevestiging.

 

De perceptie van complexiteit, onduidelijke wetgeving en de afwezigheid van standaarden vormen belemmeringen voor het gebruik van elektronisch factureren. Standaarden en toelichtingen op wet- en regelgeving kunnen zorgen voor een lagere perceptie van complexiteit. Dit leidt tot door een hogere adoptiegraad en een groter gebruik.Het complete overzicht van bevindingen is te downloaden op www.factuurwijzer.nl

 

Belangrijkste bevindingen inzake geautomatiseerde factuurverwerking

Organisaties ontvangen inkoopfacturen van vaak minder dan 100 leveranciers. De meerderheid van de organisaties ontvangt tot 2.000 facturen per jaar. De inkoopfacturen komen voornamelijk uit Nederland en voor een deel uit Europa. Het aandeel inkoopfacturen van buitenlandse herkomst betreft voor de meeste organisaties minder dan 1 procent.

 

Het merendeel van de organisaties verwacht binnen drie jaar ook op geautomatiseerde factuurverwerking over te gaan stappen. Dit houdt ook in het verwerken van elektronische inkoopfacturen. De verwachte voordelen om over te stappen zijn onder meer kosten- en tijdsbesparing en verminderen van aantal handelingen. Verbeterde controle, transparantie, en inkoopondersteuning worden minder vaak genoemd. De perceptie van complexiteit en daarnaast de omvang van de organisatie en de hoge investering vormen belangrijke belemmeringen.

 

Veel organisaties geven aan geen idee te hebben wat het verwerken van een inkoopfactuur kost. Anderen schatten de kosten op ongeveer € 4,-. Dit is de helft van wat gemiddeld in de praktijk wordt gemeten. Het aantal bedrijven elektronische facturen ontvangt, is groter dan het aantal bedrijven dat eFactureren toepast. Elektronische factuurgegevens worden bij voorkeur uitgeprint en -van het scherm- over getypt.

 

Het complete overzicht van bevindingen is te downloaden op www.factuurwijzer.nl

 

Over Factuurwijzer
Factuurwijzer is onafhankelijk en legt zich toe op alle aspecten rondom elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. Met onze kennis en expertise, realiseren we maximaal voordeel onze klanten, zowel voor zakelijke als voor non-profitorganisaties. We zetten dan ook graag onze kennis en ervaring in om onze klanten maximaal de mogelijkheden en voordelen van elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking te laten benutten.

 

Factuurwijzer is daarnaast oprichter en voorzitter van Platform ELFA. Hét platform voor elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. Factuurwijzer is daarnaast auteur van de Praktijkgids Elektronische Facturen, dat sinds begin september 2007 bij Kluwer verkrijgbaar is.

 

Noot voor de redactie

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Friso de Jong. U kunt bellen naar 026-3214607 of mailen naar [email protected]

 

Factuurwijzer.nl

Friso de Jong

Brunelsingel 122

6841 KB ARNHEM

www.factuurwijzer.nl

[email protected]