Arnhem, 20 mei 2009 - Tijdens het Factuurcongres op 11 mei 2009 is de nieuwe versie van de Factuurmonitor bekend gemaakt. Was de versie uit 2008 nog gericht op het gebruik van elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking in Nederland en in Europa, in de Factuurmonitor 2009 is gekeken naar de aanbodkant van de nieuwe vorm van factureren, waarbij de aanbieders van oplossingen en producten om e-factureren mogelijk maken onder de loep zijn genomen.

Tijdens het drukbezochte en grootste congres over elektronisch factureren in Nederland de tweede Factuurmonitor gepresenteerd. Alle bezoekers aan het evenement in het Eindhovense Evoluon hebben de Factuurmonitor 2009 inmiddels in hun mailbox ontvangen.
De Factuurmonitor heeft als kerndoel het informeren van de doelgroep rondom elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking in Nederland. De focus van de Factuurmonitor 2009 ligt op de dienstverleners rondom elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking.

Hieronder volgt een selectie van bevindingen uit de Factuurmonitor 2009. De complete Factuurmonitor 2009 is beschikbaar via Factuurwijzer.nl

De Factuurmonitor 2009 over elektronisch factureren
Dienstverleners hebben vaak meerdere producten en diensten om de diversiteit aan en variatie van hun doelgroepen te kunnen bedienen. Voor de dienstverleners vormt het gebruik van UBL in B2G elektronisch factureren geen probleem, net zo min als vrijwel elk ander formaat. Dienstverleners sluiten aan bij de praktijk van alledag door facturen in PDF formaat te kunnen aanbieden.

Met de groei van elektronisch factureren neemt het aantal koppelingen met pakketten exponentieel toe. Deze groei zou er toe moeten kunnen leiden dat de prijs per koppeling per klant lager wordt à©n dat een koppeling sneller gerealiseerd is. Dit versnelt de adoptie van elektronisch factureren.
Adoptie gaat de komende jaren een belangrijk aspect worden, nu andere belemmeringen komen te vervagen. Naarmate elektronisch factureren meer gaat lijken op de mobiele- communicatiemarkt, zullen de financiële componenten ten opzichte van elkaar danig gaan verschuiven.

De Factuurmonitor 2009 over geautomatiseerde factuurverwerking
Met de opkomst van elektronisch factureren wordt geautomatiseerde factuurverwerking iets minder uitgebreid, terwijl de toegevoegde waarde juist verder toeneemt. Het totaal van aangeboden functionaliteiten op het gebied van geautomatiseerde factuurverwerking is veel homogener dan bij elektronisch factureren. Steeds meer dienstverleners kunnen naast papieren inkoopfacturen ook elektronische inkoopfacturen ontvangen.

De concurrentie tussen dienstverleners richt zich op prijs, ervaring, aantal implementaties en klantervaringen. Het gebruik van XML neemt ook bij geautomatiseerde factuurverwerking een grote vlucht. Geautomatiseerde factuurverwerking is een uitgebreide dienst in vergelijking met elektronisch factureren. Een uitgebreide dienst is niet vanzelfsprekend een complexe dienst. Als er al sprake is van complexiteit dan vloeit dit vaker voort uit de interne organisatie dan vanuit het product van de dienstverlener.

Over Factuurwijzer
Factuurwijzer is onafhankelijk en legt zich toe op alle aspecten rondom elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. Met onze kennis en expertise, realiseren we maximaal voordeel onze klanten, zowel voor zakelijke als voor non-profitorganisaties. We zetten dan ook graag onze kennis en ervaring in om onze klanten maximaal de mogelijkheden en voordelen van elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking te laten benutten.

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Friso de Jong. U kunt bellen naar 026-3214607 of mailen naar [email protected]

Factuurwijzer.nl
Friso de Jong
Brunelsingel 122
6841 KB ARNHEM
www.factuurwijzer.nl
[email protected]

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular