(Persbericht) -PERSBERICHT-

Resultaten Nationale Internetenquàªte bekendgemaakt tijdens 25 jaar.nl-congres van SIDN

´Internet als grondrecht‘˜

Arnhem, 10 november 2011

Vandaag zijn tijdens het 25 jaar.nl-congres van SIDN in Taets Gallery Zaandam de resultaten bekend gemaakt van de Nationale Internetenquàªte, die door ruim 11.000 respondenten is ingevuld. Meest opvallende resultaten zijn dat 51% van de respondenten toegang tot internet als grondrecht beschouwt, en dat 23% verwacht de komende vier jaar via internet direct contact te hebben met een politicus. Jongeren verwachten echter weinig van dit persoonlijke contact met een politicus. Daarnaast achten respondenten de kans groter dat men met cybercriminaliteit in aanraking komt (36%), dan met fysieke criminaliteit (25%). Op de vraag welk product men nooit via Internet zou kopen, is ´een auto‘˜ het vaakst als antwoord gegeven. Daarnaast koopt 48% van de respondenten nog steeds liever in een fysieke winkel dan op internet. Tijdens het congres gaven nationale en internationale experts, waaronder de bekende Amerikaanse internet goeroe Kevin Kelly, hun visie op de resultaten en actuele internet thema‘˜s. Voor meer informatie en alle resultaten zie www.de25jaarvan.nl/congres

Uitkomsten Nationale internetenquàªte
Onder leiding van presentatrice Chazia Mourali werden tijdens het 25 jaar.nl-congres van de SIDN de belangrijkste uitkomsten van de Nationale Internetenquàªte bekendgemaakt, die in september door 11.000 respondenten is ingevuld.

Een paar opvallende resultaten:

ï‘š· Zakelijk Nederland vindt dat het niet goed functioneren van de internetverbinding een grotere impact heeft op de organisatie, dan het niet goed functioneren van het wegennet.
ï‘š· 23% van de respondenten verwacht de komende vier jaar via internet direct contact te hebben met een politicus of politieke partij. Een uitgekiende internetstrategie kan dus lonend zijn in de politiek. Opvallend is dat jongeren echter geen positieve verwachtingen hebben ten aanzien van dit rechtstreekse contact met een politicus, terwijl juist deze groep wordt gezien als de à¢â‚¬Å¾internetgeneratieà¢â‚¬Å¸;
ï‘š· Op de vraag welk product men nooit via internet zou kopen, is à¢â‚¬Å¾een autoà¢â‚¬Å¸ het vaakst als antwoord gegeven. Ook à¢â‚¬Å¾een ringà¢â‚¬Å¸, versgoederen en kleding werden veel genoemd;
ï‘š· 48% van de respondenten (vooral vrouwen) koopt nog steeds liever in een fysieke winkel dan op internet.
ï‘š· Bedrijven en overheden ontvangen en versturen veel vertrouwde gegevens via internet. Onder hoger opgeleiden en respondenten werkzaam in de ICT sector is het vertrouwen in de borging van deze gegevens lager dan gemiddeld.
ï‘š· De consumenten onder de respondenten verwachten dat hun uitgaven op internet de komende 5 jaar 1,5 keer zo groot worden;
ï‘š· Respondenten achten de kans groter dat men met cybercriminaliteit in aanraking komt (36%), dan met fysieke criminaliteit (25%). De mogelijkheid van inbreuk op privacy wordt gezien als de grootste potentiële bedreiging op het gebied van Internet. Een meerderheid van de respondenten vindt daarom dat er evenveel middelen moeten worden besteed aan cybercrime als aan gewone criminaliteit.;
ï‘š· 51% van de respondenten ziet toegang tot internet als grondrecht;
ï‘š· Internet is de spil geworden in het leggen en onderhouden van contacten met familie en vrienden;
ï‘š· 40% zegt dat werk en privà© door internet steeds meer door elkaar lopen. Deze ontwikkeling wordt niet als positief gezien: de meesten van hen (74%) heeft hier moeite mee;
ï‘š· 60% vindt dat organisaties zonder een heldere visie en strategie op de inzet van internet, geen toekomst hebben in de economie.
ï‘š· Als uitvinding staat internet in de top 5 van grootste uitvindingen van de 20ste eeuw.

Kevin Kelly
Key-note speaker Kevin Kelly schetste een beeld van een toekomst waarin iedereen steeds directer met iedereen verbonden is. à¢â‚¬Å“Statische informatie gaat hierbij over in steeds snellere stromen. Devices worden onzichtbaar en ongemerkt onderdeel van ons dagelijks leven.à¢â‚¬

Belang van innovatie en creativiteit
Roelof Meijer, Algemeen Directeur SIDN: à¢â‚¬Å“Waar in de enquàªte vooral waarde gehecht werd aan de infrastructuur en kennis om Nederland in die wereld een leidende positie te laten behouden, lag de nadruk vandaag tijdens het congres vooral op het belang van innovatie en creativiteit als dà© voorwaarden om ook in de toekomst op internetgebied succesvol te zijn. We kijken terug op een succesvol congres!à¢â‚¬

25 jaar.nl-congres
Onder andere Kevin Kelly (bekende Amerikaanse internet goeroe en oprichter & hoofdredacteur van Wired Magazine), Prof. Dr. Herman Pleij (hoogleraar Nederlandse Letterkunde), Arda Gerkens (directeur HCC) en Prof. Dr. Wim de Ridder (hoogleraar Toekomstonderzoek) hebben een bijdrage geleverd aan het 25 jaar.nl-congres. Zij gaven hun visie op internet in relatie tot de uitkomsten van de enquàªte op de themaà¢â‚¬Å¸s Economie, Maatschappij en Persoonlijk leven. Het 25 jaar .nl-congres was bedoeld voor professionals uit de internetindustrie die tijdens het congres tevens de gelegenheid kregen om hun mening kenbaar te maken over belangrijke internetthemaà¢â‚¬Å¸s.

Winnaars SIDN Internet Awards 2011
Tijdens het congres werden tevens de SIDN Internet Awards uitgereikt. Met deze prijs wil SIDN Nederlandse bedrijven, organisaties en individuen belonen voor de inspanning die zij leveren om de digitale samenleving op economisch, sociaal en/of persoonlijk gebied te verbeteren. In de categorie à¢â‚¬Å¾Internet & duurzaamheidà¢â‚¬Å¸ is de Award gewonnen door Metdestroommee.nl. De Glazenkamp Beveiligingscampagne heeft de Award in de categorie à¢â‚¬Å¾Veilig Internetà¢â‚¬Å¸ gewonnen. In de categorie à¢â‚¬Å¾De kracht van het netwerkà¢â‚¬Å¸ is de Award uitgereikt aan BoekTweePuntNul. Coolwidget is de winnaar in de categorie à¢â‚¬Å¾Kennisoverdracht in de digitale omgevingà¢â‚¬Å¸. Bij de voorselectie bleek dat zowel de kwaliteit als de kwantiteit van inschrijvingen in de categorie à¢â‚¬Å¾Overheid en burgers in dialoogà¢â‚¬Å¸ in tegenstelling tot vorig jaar erg achterbleef, in deze categorie is daarom dit jaar geen Award uitgereikt.

Over ´de 25 jaar van .nl‘˜
SIDN organiseert een reeks jubileumactiviteiten om o.a. de betekenis en het belang van .nl onder de aandacht te brengen. De jubileumactiviteiten zijn in februari afgetrapt met de lancering van de jubileumwebsite de25jaarvan.nl. Vervolgens heeft SIDN een eigen magazine (à¢â‚¬Å¸25 jaar .nlà¢â‚¬Å¸) uitgegeven, heeft de Nationale Internetenquàªte plaatsgevonden en is het NEMOà¢â‚¬Å¸s Scientific Festival 2011 op 1 en 2 oktober met als thema à¢â‚¬Å¸25 jaar internet in Nederlandà¢â‚¬Å¸ gesponsord door SIDN. Voor meer informatie zie www.de25jaarvan.nl

Over SIDN
SIDN beheert het .nl-domein. Naast het registreren en uitgeven van domeinnamen zorgt SIDN ervoor dat internetgebruikers wereldwijd en op elk gewenst moment bij deze domeinen terecht kunnen. SIDN staat door de uitgifte en goede werking van meer dan 4,5 miljoen .nl-domeinnamen in het hart van de Nederlandse e-business. In 2011 bestaat .nl 25 jaar en SIDN grijpt dit jubileum aan om aandacht te vragen voor het belang van internet (en .nl) voor Nederland. Voor meer informatie zie www.sidn.nl

-EINDE PERSBERICHT-

Noot voor de redactie (niet voor publicatie)

Voor meer informatie:
SIDN
Lycke Hoogeveen
026-3525556 / 06-46108522
[email protected]

Smith Communicatie
Nicky Bredemeijer van Putten / Marije Kruijer
070-3614004
[email protected] / [email protected]