De Nierstichting heeft een bevredigend eerste kwartaal van 2005 achter de rug. De fondsenwerving ligt op schema en donaties uit nalatenschappen en notariële schenkingen waren zelfs hoger dan verwacht. Vanwege het opstarten van nieuwe programma's blijven de subsidie-uitgaven nog iets achter op de prognose, maar daarin komt in de loop van 2005 zeker verandering. De Nierstichting heeft zich dit eerste kwartaal vooral ingezet voor vernieuwend beleid op het gebied van orgaandonatie en een eenduidige bijstandregeling voor chronisch zieken. 'Wij zijn tevreden met de financiële resultaten', vindt algemeen directeur Paul Beerkens. 'Deze stellen ons in staat onverminderd door te gaan met onze activiteiten om het leven van nierpatiënten draaglijker te maken'.

 'Tot onze grote teleurstelling durfde de Tweede Kamer in maart 2005 helaas nog niet te kiezen voor het Actief DonorRegistratie-systeem (ADR) als structurele oplossing voor het tekort aan orgaandonoren. Dit vereiste dus een nieuwe aanpak om nierpatiënten niet in de kou te laten staan', aldus Beerkens. De Nierstichting koos direct voor een opvallende advertentiecampagne waarmee de Nederlandse bevolking werd opgeroepen een keuze over orgaandonatie te bepalen en te laten registreren. Op 24 april werden bovendien 50.000 voetbalsupporters in de Amsterdam ArenA opgeroepen zich te registreren. Dit gebeurde tijdens een VIP-arrangement met Nierstichting-ambassadeur en Ajacied Nigel de Jong voor kinderen met een nierziekte. 
 
Mensen met een chronische ziekte hebben aantoonbare extra kosten, zoals bijvoorbeeld dieetkosten, eigen bijdragen voor thuiszorg en een hogere energierekening. Bovendien hebben chronisch zieken vaak ook verborgen meerkosten. Uit onderzoek blijkt dat gemeenten zeer wisselend omgaan met het via het gemeentefonds beschikbare budget voor chronisch zieken. Op initiatief van de Nierstichting hebben inmiddels twee gemeenten - Amsterdam en Utrecht - een bijzondere bijstandsregeling voor chronisch zieken ingesteld. Om andere gemeenten te stimuleren tot een vergelijkbaar eenduidig beleid voor chronisch zieken, heeft de Nierstichting een wedstrijd uitgeschreven. In september 2005 wordt de 'Meest sociale en klantgerichte gemeente van Nederland voor nierpatiënten' bekend gemaakt. 
 
Relatietransplantatie is voor nierpatiënten steeds vaker de enige kans op een nieuw leven. Mede door het tekort aan donornieren van overleden personen, neemt het aantal transplantaties met levende donoren in Nederland een grote vlucht. Een dergelijke operatie is ingrijpend en brengt extra kosten met zich mee voor de donor. De afdeling Sociaal Beleid van de Nierstichting is al vele jaren hà©t loket voor de vergoeding van deze extra kosten voor bijvoorbeeld kinderopvang, thuiszorg, inkomstenderving zelfstandigen, reis- en verblijfkosten. De Nierstichting kreeg hiervoor subsidie van het ministerie van VWS. De plannen om deze aanvullende kosten te vergoeden vanuit de ziektekostenverzekeringen, zijn nog niet doorgevoerd. Daarom is de Nierstichting blij dat het ministerie van VWS de subsidie heeft verlengd tot eind 2006 en 203.500 euro beschikbaar heeft gesteld. 
 
Ondanks de moeilijke tijden voor fondsenwervers, ontving de Nierstichting naar aanleiding van mailingen het eerste kwartaal van 2005 ruim 1,5 miljoen euro. Dit is vergelijkbaar met het eerste kwartaal van 2004. Een succesvolle mailing begin januari heeft geresulteerd in een toename van de inkomsten uit notariële schenkingen gedurende de komende vijf jaar met tenminste 15.360 euro per jaar. Ook de inkomsten uit nalatenschappen liggen met circa 1,1 miljoen euro op een beduidend hoger niveau dan in het voorafgaande jaar; een toename van ruim 25 procent ten opzichte van de inkomsten 2004. 

De subsidiebestedingen over het eerste kwartaal 2005 blijven vooralsnog licht achter bij de begroting. Dit is met name een gevolg van het opstarten van nieuwe programma's. Naar verwachting zal over het gehele jaar 2005 het subsidiebudget conform begroting worden ingevuld. De geplande bezuiniging van 5 procent op de uitvoeringskosten van de organisatie ligt in lijn met de uitgezette koers. Met deze operatie is een bezuiniging van 170.000 euro gemoeid. 
 
bron:Nierstichting