We kunnen het ons niet voorstellen, maar over 3-5 jaar hebben we gigantische tekorten op de arbeidsmarkt. Revitage pakt dit thema beet door ogenschijnlijk minder kansrijken te begeleiden naar een betaalde baan op de arbeidsmarkt. à¢â‚¬Å“Een belangrijk deel van ons arbeidspotentieel participeert nu nietà¢â‚¬ zegt Angelique Nijssen, oprichtster van Revitage. à¢â‚¬Å“Een groot deel van de huisvrouwen en mannen hebben fulltime zorgtaken op zich genomen. Vaak een bewuste keuze, maar als de kinderen op school zitten kriebelt het toch weer. Voor deze groep geldt dan de volgende vraag, Hoe kom ik weer op de arbeidsmarkt terecht.à¢â‚¬ Vanuit maatschappelijk oogpunt een belangrijke groep om terug het arbeidsproces in te trekken.

Revitage opende begin 2010 haar deuren in Ulvenhout. à¢â‚¬Å“Vitaliteit in Arbeidà¢â‚¬ is de belofte die Revitage doet. Voor de doelgroep 50+ maakt Revitage dit absoluut waar. Ruim de helft van de mensen die door Revitage begeleid wordt is binnen 4 maanden weer aan het werk. à¢â‚¬Å“De kracht achter dit succes is een combinatie van factorenà¢â‚¬, aldus Angelique. à¢â‚¬Å“Geef mensen het geloof in zichzelf terug, zoek samen uit waar de kwaliteiten en talenten liggen, ga samen de arbeidsmarkt op.à¢â‚¬
Revitage heeft nu een traject ontwikkeld speciaal gericht op mensen die langere tijd uit het arbeidsproces zijn geraakt. Hoofdzakelijk huisvrouwen en mannen, maar ook anderen zijn uiteraard welkom! De aanpak van Revitage is gericht op enerzijds de ontdekkingsreis wat kan en wil je? Wat voor soort baan zou je graag willen oppakken? Wat past het beste in je persoonlijke situatie? Daarna kijken we naar de vertaling van je persoonlijke doelen op de arbeidsmarkt. Hiervoor stellen we een plan van aanpak op, dat we gezamenlijk uitvoeren. Onze cliënten krijgen een persoonlijke coach toegewezen. Welke bijdrage wordt verwacht van de deelnemer? Allereerst 100% inzet! Dat spreekt voor zich. Voor de financiering van dit traject kent Revitage de wegen. De persoonlijke bijdrage blijft dan mogelijk beperkt tot commitment en 100% inzet. Het uiteindelijke doel is een betaalde baan van minimaal 12 uur per week. Volgens Angelique ontstaat er dan een à¢â‚¬Å“win-win-winà¢â‚¬ situatie, waar zowel de werkgever, de werknemer alsook de maatschappij als winnaar uit de bus komen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Angelique Nijssen: 06-83213778/ [email protected]
Revitage, Vitaliteit in Arbeid; J.F. Kellyweg 4, 4851 SX Ulvenhout; http://www.revitage.nl