Ridder Letselschade heeft een nieuwe website (http://www.ridder-letselschade.nl/uncategorized/welkom-op-de-nieuwe-site-van-ridder-letselschade). Hiermee laat deze jonge onderneming zien met hun tijd mee te gaan en kan men inspelen op nieuwe ontwikkelingen, zoals het houden van een klanttevredenheidsonderzoek en het scheppen van de mogelijkheid voor de cliënten in te loggen.

De nieuwe website van Ridder Letselschade is een belangrijke stap vooruit bij het realiseren van de doelstellingen, te weten het worden van een belangrijke speler op het terrein van de letselschade. Oprichter van Ridder Letselschade Tjip Ridder:"Nadat onze eerste site ons vanaf onze start in 2006 goed heeft geholpen de gewenste groei te realiseren, zie je nu toch dat de site aan kracht heeft verloren. De techniek is niet meer toegesneden op de hedendaagse zoekmachines en de lay-out was hard aan vervanging toe. Voorts is hiermee een platform gecreeërd om te komen tot de volgende stap, namelijk het online houden van een klanttevredenheidsonderzoek en het geven van online inzage in de eigen dossiers. We denken erover om een nieuwe test op de site te gaan zetten, namelijk een test die ook inzage biedt in wat letselschadeslachtoffers aan smartengeld kunnen verwachten. Kortom, we verwachten veel van onze nieuwe site."

Website: http://www.ridder-letselschade.nl/uncategorized/welkom-op-de-nieuwe-site-van-ridder-letselschade