Het kabinet levert in de vorm van grond een bijdrage aan Groningen Meerstad. In dit project wordt niet alleen 'stad' maar ook 'groen' ontwikkeld. Meerstad is een pilotproject voor samenwerking tussen overheid en bedrijven.Het kabinet heeft dit besloten op voorstel van minister Veerman (LNV). De rijksbijdrage bestaat uit grond. Hierdoor loopt het kabinet geen groter risico dan de waarde van de grond, die 17,5 miljoen euro bedraagt.

Groningen Meerstad is een grootschalig stadsontwikkelingsproject aan de oostzijde van de stad Groningen.

Binnen het project wordt 1056 hectare 'groen' ontwikkeld, bestaande uit:

een groene structuur van ongeveer 500 hectare;
een ecologische verbindingszone tussen Midden-Groningen en het Zuidlaardermeer van 500 hectare;
een groot meer, dat deel uitmaakt van de Ecologische Hoofdstructuur (het netwerk van aaneengesloten natuurgebieden door het hele land).  
Het ministerie van VROM beschouwt het project als een voorbeeldproject voor gebiedsontwikkeling.

Publiek-private samenwerking
Het ministerie van Financiën heeft Groningen Meerstad aangewezen als een pilotproject voor publiek-private samenwerking. Voor de uitvoering van het plan is een joint-venture opgericht, de Grondexploitatiemaatschappij Meerstad.

Hieraan nemen deel een consortium van bouwbedrijven, de gemeenten Groningen en Slochteren en de provincie Groningen. Vanuit het rijk neemt het Bureau beheer landbouwgronden deel. De publieke en private partijen hebben ieder 50% zeggenschap in de joint-venture.

bron:RVD