Per 1 september 2007 moeten alle
formulieren van de Rijksoverheid begrijpelijk zijn. Hiervoor wordt
een algemene norm ontwikkeld. Ook komt er onder meer een helpdesk,
een testpanel van burgers en bedrijven en een website.
Onbegrijpelijke formulieren van de Rijksoverheid staan hoog in de
irritatie-toptien van burgers en bedrijven.

Enkele ministeries gaan samen met het
Adviescollege toetsing administratieve lasten (ACTAL) instrumenten
ontwikkelen om de formulieren begrijpelijk te maken:

- een elektronische test om te bepalen of
een formulier begrijpelijk is;

- een norm die ervoor zorgt dat mensen met
een bepaalde taalvaardigheid formulieren begrijpen;

- een helpdesk die helpt formulieren
begrijpelijk te maken;

- een website www.begrijpelijkeformulieren.nl;

- een testpanel van burgers en
bedrijven.

Met deze instrumenten moet uiteindelijk
een algemene norm voor begrijpelijke formulieren worden ontwikkeld,
die andere overheden of organisaties ook kunnen gebruiken.

De afgelopen maanden zijn het
aanvraagformulier zorg, het kwijtscheldingsformulier gemeentelijke
belastingen en formulieren rond de WOZ (Waardering Onroerende
Zaken) al begrijpelijk gemaakt, tenminste voor ambtenaren.

Bron: RVD