Rijke landen zullen ermee wegkomen om hun enorme landbouwsubsidies niet te verminderen en zelfs te laten toenemen als de handelsbesprekingen niet een andere richting opgaan. Hiervoor waarschuwt Oxfam, waarvan Novib het Nederlandse lid is, in een nieuw onderzoeksrapport.

Dit zal grote gevolgen hebben voor de armste landen en kan handel als de belangrijke derde pilaar in de armoedebestrijding, naast meer hulp en meer kwijtschelding van schulden, ondermijnen.

De Europese Unie en de Verenigde Staten doen aan creatief boekhouden bij de wereldhandelsorganisatie WTO om grote hoeveelheden subsidies te kunnen blijven geven aan hun boeren. Hierdoor ontstaan overproductie en exportdumping, waardoor boeren in ontwikkelingslanden worden weggeconcurreerd en niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Naast hulp en schuldvermindering zijn handelshervormingen van groot belang om een einde te maken aan armoede in ontwikkelingslanden. Maar dit rapport toont aan dat er slechts minimale vooruitgang is binnen de WTO, aldus Adrie Papma, Novib directeur handelscampagne Make Trade Fair.

Rijke landen houden zich niet aan hun woord om de schadelijke subsidies te verminderen. Tegelijkertijd dwingen zij arme landen om hun markten te openen voor oneerlijke concurrentie. Hierdoor wordt deze zogenaamde, ontwikkelingsronde, van de WTO een farce, zegt Adrie Papma.

Uit Oxfams nieuwe rapport, A Round for Free, blijkt dat rijke landen eerder hun subsidies herdefiniëren dan verminderen binnen de WTO. Als gevolg daarvan is de totale steun aan de landbouwsector in ontwikkelde landen niet meer veranderd sinds 1986 en komt die uit op 250 miljard US$ per jaar. Daarnaast geven de WTO regels de rijke landen zoveel ruimte dat zij in sommige gevallen zelfs hun handelsverstorende steun konden uitbreiden, met bijna 30 miljard US$ in het geval van de EU.

Novib / Oxfam vreest dat ondanks toezeggingen van rijke landen om exportsubsidies af te schaffen, dit niet zal gebeuren voor op zijn vroegst 2016. Er zal zelfs een grote mate van verborgen betalingen blijven bestaan. Het rapport laat zien dat de Verenigde Staten het equivalent van 6,6 miljard US$ per jaar aan verborgen exportsteun geven aan hun boeren. Tweehonderd keer zoveel als ze melden bij de WTO. De EU betaalt 5,2 miljard US$, dit is vier keer zoveel dan het gerapporteerde bedrag.

Dit is een schandelijk verraad aan de ontwikkelingslanden die hun vertrouwen gesteld hebben in het WTO systeem. Nu we de G8-top naderen ligt de nadruk op hulp en schuldverlichting. Die zijn van levensbelang en kunnen de voorwaarden helpen scheppen waaronder arme landen kunnen profiteren van wereldhandel, zegt Adrie Papma. Maar als rijke landen de handelsregels steeds in hun voordeel ombuigen, krijgen ontwikkelingslanden nooit de kans om uit de armoede te komen.

Het Oxfam rapport roept op tot een einde van exportsubsidies in 2010, een vermindering van andere handelsverstorende steun van rijke landen en erkenning van het recht van ontwikkelingslanden om hun kwetsbare sectoren te beschermen zolang de dumping doorgaat. De katoen- en suikeruitspraken van de WTO rechtbank moeten in uitvoering worden genomen voor de WTO conferentie in HongKong in december van dit jaar.

Novib is het Nederlandse lid van Oxfam International, een samenwerkingsverband van twaalf onafhankelijke ontwikkelingsorganisaties. Het gezamenlijk ideaal: een rechtvaardige wereld zonder armoede.

bron:Novib