Vandaag zeggen bekende en goed verdienende
Nederlanders samen met Femke Halsema dat zij graag meer belasting
betalen: 'Voor een goed land willen wij goed betalen'. GroenLinks
adverteert vandaag ook in de Quote-500 met de tekst 'Heeft u het
vermogen om GroenLinks te stemmen'.

BEDANKT BALKENENDE! MAAR WORDT HET NIET
WAT TE DOL?

De huidige regering is goed voor ons
geweest, en we zijn de meerderheid van onze politici zeer dankbaar.
U hebt de hypotheekaftrek in stand gehouden, evenals onze
koopkracht. U heeft zelfverrijkende topmanagers in de
gezondheidszorg of volkshuisvesting geen strobreed in de weg
gelegd. Wij behoren, wat inkomens betreft, tot de gelukkigste 10
procent van de Nederlanders. Met welke problemen we ook rondlopen,
geldzorgen hebben we niet. En u hebt ons nog extra geholpen! Door u
bijvoorbeeld kranig te weren tegen zelfs de kleinste aantasting van
de geldpotten die na onze pensionering op ons staan te wachten.
Door bijvoorbeeld ons recht op kinderbijslag in stand te houden,
ook al hebben we dat geld niet echt nodig. Wordt het niet wat te
dol?

Tijdens deze kabinetsperiode zijn de
verschillen tussen de hoogste en de laagste inkomens toegenomen.
Het aantal huishoudens met een inkomen op of rond het minimum is
sinds 2002 gestegen van 9 naar 11 procent. In 2005 groeiden 430
duizend kinderen op in armoede. Dat is 12,5 procent van alle
kinderen tot 18 jaar. Ook het aantal werkende armen groeit: mensen
mét een baan die toch niet meer verdienen dan een inkomen op
bijstandsniveau. Dat zijn er nu 200.000 in Nederland. Onderwijzers
en leraren worden onderbetaald, en dat geldt ook voor degenen die
in de zorg en de verpleging werken. In de ziekenhuizen wordt steeds
meer werk opgeknapt door stagiaires leve de kostenbesparing! Voor
jongeren is de woningmarkt bijna nog slechter dan in de jaren
vijftig, maar het woord woningnood is verbannen uit het politieke
debat. Het Nederlandse openbare vervoer heeft zijn faam van
betrouwbaarheid verloren leve het rendement! De publieke omroep
verloedert in hoog tempo tot een hopeloos gevecht om de kijkcijfers
er moet immers, uniek in Europa, ook nog een centje mee worden
verdiend. En de sociale zekerheid? Die is de afgelopen jaren in
hoog tempo afgebroken in plaats van gemoderniseerd. Zelfs een goede
regeling voor zorgverlof, zo noodzakelijk voor jonge gezinnen, is
er niet gekomen.

Wij zijn en blijven bovenal burgers van
dit land. En als burgers maken we ons grote

zorgen. Over het onderwijs. Over de zorg
voor zieken en bejaarden. Over de uitsluiting en vernedering die
armoede op de lange duur met zich meebrengt. Over de toenemende
kloof tussen arm en rijk, jong en oud. We weten dat veel mensen met
een goed inkomen deze zorgen delen. Er wordt nog altijd teveel
overheidsgeld in allerlei onzin gestoken, dat is zeker. Maar dit
gaat om iets anders: om rechtvaardigheid, om het behoud van een
zeker evenwicht. We hoeven niet rijker te worden, zeker niet ten
koste van medeburgers die het een stuk minder hebben. Het is wel
mooi geweest. Wij willen best wat afstaan als u het eerlijk
verdeelt.

Wij doen u vijf voorstellen:

1. Als u investeert in de kwaliteit van
goede en gratis kinderopvang voor ieder kind, dan staan wij daar
graag onze kinderbijslag voor af. Als u de kinderbijslag

inkomensafhankelijk maakt levert dat
jaarlijks een miljard euro op waar armere ouders en kinderen van
profiteren.

2. Als u investeert in de kansen van
starters op de woningmarkt, dan hebben wij er geen bezwaar tegen
dat u onze hypotheekrenteaftrek beperkt. Als de
hypotheekrenteaftrek zich richt op de lage en de middeninkomens
besparen we met elkaar twee miljard. Dat geld kunt u gebruiken om
het voor starters eenvoudiger te maken een huis te kopen.

3. Als u er voor zorgt dat chronisch
zieken, gehandicapten en mensen op het minimum

fatsoenlijke en ruim voldoende zorg
krijgen, dan willen wij graag een hogere zorgpremie betalen. Als u
de no-claim afschaft en de zorgpremie inkomensafhankelijk maakt dan
hoeven chronisch zieken, gehandicapten en mensen rond het minimum
veel minder te betalen.

4. Als u bereid bent om de AOW met tien
procent te verhogen, voor de mensen die geen

aanvullend pensioen hebben, dan willen wij
na ons pensioen graag blijven meebetalen aan de AOW.

5. Als u er bovendien voor zorgt dat de
jongeren van nu als zij oud zijn zekerheid hebben, dan willen wij
onze subsidie voor pensioensparen graag inleveren. Als u de
subsidie beperkt tot anderhalf keer modaal komt er een miljard euro
vrij dat kan worden geïnvesteerd in vermindering van de
staatsschuld, zodat ook de jongeren van nu

straks AOW krijgen en gebruik kunnen maken
van goede en betaalbare zorg.

Voor een goed land willen wij goed
betalen.

Aziz, mode-ontwerper

Khalid Boulahrouz, voetballer

Femke Halsema, lijsttrekker GroenLinks

Cees Korvinus, strafrechtadvocaat

Geert Mak, auteur

Jan Mulder, gepensioneerde side-kick

Youri Mulder, voetbalanalist

Jan Oosterwijk, ondernemer

Odette Oostindiën, directeur
Shakies

Michiel Rexwinkel, directeur
Greenchoice

Marjan Sax, oprichtster Mama Cash,
directeur Sax Consultancy

Pauline Terreehorst, directeur Centraal
Museum Utrecht

Bas Vos, directeur Taxicentrale
Amsterdam

Harry de Winter, media-ondernemer

Eckart Wintzen, ondernemer

Rupert van Woerkom, bladenmaker

bron:GroenLinks