Op woensdag 29 november voeren
rijksambtenaren uit het hele land in Den Haag actie voor een
eerlijke cao. De bonden noemen het afwijzen van een redelijke
looneis onverantwoord na jaren van matiging onder de belofte dat
daarna het zoet zou komen. Een afvaardiging van enkele duizenden
ambtenaren overhandigt om 13.30 uur op het Plein in Den Haag een
vracht steunbetuigingen van collega's aan minister Remkes. Ze doen
dat op een bijzondere manier om aan te tonen dat de actiebereidheid
groot is.

De cao onderhandelingen met Remkes liepen
begin november vast. De bonden (ABVAKABO FNV, CNV Publieke Zaak,
CMHF en het Ambtenarencentrum) vragen 2,5% loonsverhoging plus een
compensatie van 100 euro voor de hogere kosten als gevolg van de
nieuwe zorgverzekeringswet, die met name rijksambtenaren heeft
getroffen. Daarnaast willen ze dat de eindejaarsuitkering van
rijksambtenaren stapsgewijs gelijk wordt getrokken met de hogere
uitkeringen in de rest van de collectieve sector. Remkes biedt
maximaal 'een dunne twee procent'.

'Na jaren van matiging nu 2,5%
loonsverhoging vragen, is een redelijke en verantwoorde eis',
stelt Jan Willem Dieten, onderhandelaar namens Abvakabo FNV. '2,5%
plus een stapsgewijze opbouw van de dertiende maand, te beginnen
met 2,3% in 2007, dat zijn geen wilde plannen.' Alfred Lohman (CNV
Publieke Zaak) deelt dit standpunt. 'Voor ons is het een
uitgemaakte zaak dat er nog meer acties volgen als Remkes ons niet
tegemoet komt.'

De eisen draaien niet alleen om geld. De
vier bonden willen ook met de werkgever praten over
arbeidsvoorwaarden die beter bij een overheid passen die continu in
verandering is. De bonden komen met vernieuwende ideeen onder het
motto 'van vast en zeker naar flexibel en veilig'. Dat is een
kans om samen met de werknemers te werken aan modernere
arbeidsvoorwaarden die voor werkgever en werknemer uitkomst bieden.
Maar omdat de minister nu bij de gestelde eisen al de deur dicht
doet, komt men aan deze punten helemaal niet toe. Volgens de bonden
is dat een gemiste kans.

bron:FNV