Zes ministeries hebben intentieverklaringen ondertekend om hun catering 'biologischer' te maken. Deze ministeries willen variërend van 5 tot 20% omzet biologische producten in de bedrijfscatering in 2007.

Dit is een eerste concrete stap die volgt uit de beleidsnota 'biologische landbouw' die het kabinet vorig jaar heeft aangenomen. Met de intentieverklaring zeggen de ministeries zich in te zullen spannen om het aandeel biologische producten in hun bedrijfscatering te verhogen. Ieder ministerie heeft een voor haar passend maar wel uitdagend percentage opgenomen in de verklaring. Dat percentage is vooral afhankelijk van de hoeveelheid biologische producten die nu al in het bedrijfsrestaurant worden verkocht. Voor het ministerie van VROM ligt dat nu anders dan bij het ministerie van Financiën. Op een bijeenkomst in Baarn, afgelopen donderdag, werd het voor de aanwezige cateraars, leveranciers en producenten duidelijk op welke doelstellingen bij de overheid zij in kunnen spelen; VROM gaat voor 20%, V&W, Buitenlandse zaken en Economische zaken streven naar 15 %, OCW gaat voor 10% en Financiën voor 5%. LNV streeft naar de volle 100% in 2007.

bron:LNV

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular