Panden van de rijksoverheid worden
voortaan zoveel mogelijk in de winter geschilderd. Het kabinet wil
daarmee de seizoenswerkloosheid onder schilders tegengaan. Ook
draagt het bij aan een duurzame bedrijfsvoering van het rijk.

Werkgevers en werknemers in de
schildersbranche hebben afspraken gemaakt om het werk beter te
spreiden over het jaar. Hierdoor is de seizoenswerkloosheid iets
gedempt. Ook de rijksoverheid wil als opdrachtgever een bijdrage
leveren.

Het schilderwerk kan tegenwoordig, zowel
binnen als buiten, het hele jaar door worden gedaan. Maar de
jaarlijkse planning van onderhoud door opdrachtgevers loopt nog
achter bij deze ontwikkeling.

Het kabinet wil, samen met de sociale
partners in de branche, in de praktijk aantonen dat schilderwerk
het hele jaar door mogelijk is.

Bron:RVD